Klávesové zkratky

F1Nápověda
Ctrl+F1Kontextová nápověda na prvek, který je aktivní
F2, Ctrl+SUložit záznam
F5Obnovit zobrazení v síťovém prostředí
Ctrl+EnterVýběr záznamu
F7Panel Filtr
F10Panel Nastavení
EscNávrat Domů, Zpět
F12Editor tiskových předloh
Ctrl+KKopie záznamů
EnterOpravit záznam
InsertNový záznam
F3Vývojářský mód
Ctrl+UZaúčtování dokladu
Přehled klávesových zkratek