Stravenkový paušál

Krok 1 – Parametry výplatní listiny

 • V hlavní nabídce mezd zvolíme Parametry výplatní listiny.
 • Přidáme nový sloupec do modulu 5 a sloupcem dalším v pořadí:
 • U sloupce si upravíme Název třeba takto:

Krok 2 – Fixní položky

 • V hlavní nabídce zvolíme Fixní položky a pracovníkovi přiřadíme nový stravenkový paušál:

Krok 3 – Účetní předpis

 • V hlavní nabídce zvolíme volbu Účetní předpis.
 • V sekci Dávky a srážky si najedeme na místo, kam chceme vložit nový předpis a stiskneme klávesu Ins (Insert) pro přidání nového řádku.
 • Zapíšeme nastavení zaúčtování našeho sloupce dávek a přesuneme se šipkou nahoru nebo dolu na jiný řádek – tím se údaje uloží.

Nyní je vše správně nastaveno. Provedeme výpočet výplat a nová položka se objeví na výplatní pásce.

Pokyny k převodu a zpracování mezd v roce 2021

Vedle mnoha změn základních parametrů pro zpracování mezd jsou pro zpracování mezd od ledna 2021 řešeny dvě stěžejní změny: Stanovení rozsahu dovolené a její proplácení v hodinách (dříve ve dnech platí i pro nevyčerpanou dovolenou převedenou z roku 2020) a zrušení tzv. superhrubé mzdy při zdaňování daně z příjmů ze závislé činnosti.

Co platí ve verzi 271 a výše – úpravy mezd

Změny parametrů – Nastavení mezd / Legislativa od 1.1.2021

 • Minimální mzda 15 200 Kč
 • Maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění 1 701 168 Kč
 • Limit výdělku pro srážkovou daň 3 500 Kč.
 • Základní sleva na dani pro poplatníka 2 320 Kč
 • Redukční hranice pro výpočet náhrada za pracovní neschopnost za prvních 14 dnů.

Dovolená od 1.1.2021

Roční převod mezd je upraven, v kartě pracovníka jsou v nevyčerpané dny k 1.1. převedeny nevyčerpané dny z roku 2020, v údaji nárok v hodinách na běžný rok je proveden přepočet dovolené dle zadaných týdnů z minulého roku vynásobeno týdenním fondem pracovní doby. Vypočítané hodnoty jsou orientační, je nutno je zkontrolovat, popřípadě opravit.
Původní sloupec dovolená platí jen pro proplácení staré dovolené ve dnech.
Pro novou dovolenou je nutno založit nový sloupec výplatní listiny Dovolená od r. 2021, nejlépe jako další sloupec výplatní listiny za dovolenou, kde budou pro výpočet zadány hodiny a hodinový průměr. Jak zadat parametry tohoto sloupce je uvedeno v předchozím příspěvku na těchto stránkách.

V systému evidence dovolené byla vypuštěna položka Proplacená dovolená a místo ní je v parametrech mezd zpracovávaná dovolená od roku 2021. K tomu je nutno v Nastavení mezd / Základní parametry – zadat sloupec výplatní listiny do údaje Dovolená v hodinách.


Tyto změny byly promítnuté do sestavy Čerpání dovolené a do Výplatní pásky.

Zdaňování mezd od roku 2021

Zdaňována hrubá mzda + naturální mzda +- BLOK (korekce základu daně a daně v hrubé mzdě) je u zálohové daně zaokrouhlena na celé 100 Kč nahoru a ze zaokrouhleného základu je proveden výpočet dně dle nového ustanovení zákona 586/1992 Sb. v platném znění pro rok 2021 15% ze základu do výše 4 násobku průměrné mzdy o 2 roky dříve a 23% nad limit 4 násobku průměrné mzdy.

Zdaňování srážkovou daní zůstalo bez úprav.

Nová verze Prowin pro rok 2021

Byla uvedena nová verze Prowinu pro rok 2021. Hlavní změny byly provedeny ve mzdách, kde kromě každoročních změn legislativních hodnot byla zrušena superhrubá mzdy a proveden nový způsob výpočtu dovolené.

Dovolená 2021

Pro správný chod dovolené si po nainstalování nové verze a ročním převodu dat do roku 2021 musíte založit nový sloupec do výplatní listiny.

Nastavení hodnot v novém sloupci výplatní listiny bude vypadat takto:

Sledujte pravidelně tento web a nainstalujte si novou verzi vždy, když vás k tomu program vyzve. Ve verzi 271 a vyšší budou uvedeny jednak další úpravy – především v sestavách a hlavně opravy případných chyb.

Nová verze Prowin7 268

Byla vydána nová verze 268, která především opravuje chybu v opravě údajů Adresáře v Účetnictví a Faktury, při které mohlo dojít k zamrznutí programu a případné nefunkčnosti tabuky Adresy.

V této verzi je také uvedena nová funkce ARES, která se ze dvou rejstříků MF pokouší načíst údaje o firmě.

Nová verze Prowin 266

Byla vydána očekávaná verze 266, která opravuje některé chyby ve vydané fakturaci a především opětovně zpřístupňuje daňovou rekapitulaci, která musela být z technických důvodů pozastavena. Dále opravujeme část vydaných faktur tak, aby bylo možné korektně používat druhou sníženou daň z přidané hodnoty.

Nová verze Prowin 265

K dispozici je ke stažení nový Prowin ve verzi 265. Mezi hlavní změny patří reakce na možnost uplatnění snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele.

V měsících červenec až srpen 2020 spustíte volbu Přehled o výši pojistného stejným způsobem, jako obvykle. Po stisku Generuj XML se však automaticky vytvoří nový PVPOJ2020 s možností uplatnit výše zmíněné snížení vyměřovacího základu. Následně se jako obvykle spustí ePortál a vyberete si odpovídající soubor.

Portál ČSSZ zobrazí nové volby:

Pokud chcete uplatnit snížení, zaškrtněte na řádku 3 volbu ano a zadejte odpovídající snížený vyměřovací základ. Pokud uplatňujete snížení u všech zaměstnanců, zadejte 0 Kč. Pokud snížení nechcete uplatnit, zaškrtněte volbu ne.

Novou verzi si můžete stáhnout na stránce Soubory ke stažení.

Přečtěte si podrobně změny v programu.

Částečné ukončení podpory Windows XP

Upozorňujeme, že instalační nástroj, který používá Prowin, již oficiálně nepodporuje Windows XP.

Prowin nelze běžným postupem na počítač nainstalovat a je nutné přes vzdálenou pomoc naší asistence při ručním nakopírování souborů.

Doporučujeme všem, kteří Windows XP používájí, aby buď svými silami, popř. s naší pomocí přešli na nový Windows 10.

Web v novém hávu

Máme nové stránky. Přehledné, jednoduché a dynamické. Správně zobrazované na všech zařízeních s možností prohledávání.

Volili jsme variantu redakčního systému, který umožní snadné přidávání příspěvků a rychlou aktualizaci informací.

K příspěvkům můžete vkládat své komentáře.