Otázky a odpovědi – Mzdy

Přepočet mezd v uzavřeném měsíci (Prowin7)

Pokud chcete přepočítat mzdy v již uzavřeném měsíci, zvolte Nastavení mezd, záložku Základní parametry a zaškrtněte volbu Vstup do uzavřených měsíců. Po přepočtu zase volbu zrušte.