Adresář detail

Ares
Doplní údaje z veřejně dostupných rejstříků (obchodního rejstříku a registru plátců DHP).

Vyhledání v rejstříku
Přesměruje vás na vyhledávací stránky ARESu.

Účet
Předdefinovaný účet, který se doplňuje na vydanou fakturu.

Číslo
Každé adrese je přidáno identifikační číslo, které můžete změnit. Dvě adresy nemohou mít stejné číslo.

Interní název
Vaše vlastní pojmenování obchodního partnera. Nezobrazuje se na žádných oficiálních dokladech. Například zapište zjednodušené jméno firmy doplněné kontaktními osobami. Podle tohoto pole se filtrují záznamy adresáře.

Saldokonto
Předdefinované účty SU, AU a Střediska, na které se budou individuálně účtovat vydané a přijaté faktury. Pokud ponecháte prázdné, při účtování se doplní účty definované v nastavení programu.

Klíčová slova
Libovolná slova oddělená mezerou, která slouží pro rozčlenění obchodních partnerů podle vašich potřeb. Například ODB pro odběratele, DOD pro dodavatele, REKL1 pro reklamní kampaň 1, SERVIS pro firmy, kterým poskytujete servis, VYR17 pro firmy, mající váš výrobek 17, atd.

Připomenout
Zaškrtněte a vyberte datum, kdy chcete obchodního partnera připomenou. Ve spojení s Úkoly a filtrování záznamů tak získáváte šikovný nástroj pro zobrazení záznamů firem, ke kterým máte nějaké pracovní závazky k určitému datu.

Události
Zapište si například datum a popis různých událostí vztahujících se k obchodním partnerům.

Poznámky
Libovolné údaje, například doplňující adresní údaje, emaily, telefony, kontaktní osoby, technické údaje, atd.

Úkoly
Úkoly, které máte vůči obchodním partnerům.