Adresář

Evidence obchodních partnerů (firem). Kromě základních adresních údajů můžete sledovat:

 • Práce – vykonanou práci pro firmu
 • úkoly
 • události
 • poznámky
 • rozlišovací klíče
 • účetní přednastavení

Výstupy:

 • Výkaz práce
 • obálky
 • přehledy
 • karta zákazníka
 • exporty dat do XLS a CSV souborů

Pomocí rozlišovacích klíčů zařadíte firmy do různých skupin (odběratelé, dodavatelé, reklamní kampaně, odbornosti, apod.