Faktura vydaná detail

Adresa
Základní adresní údaje. Můžete vybrat adresu z adresáře – údaje jsou uzamčeny proti změně. Křížkem napojení na adresář zrušíte a můžete zadat libovolnou adresu.

Dodací adresa
Místo dodání zboží, pokud se liší od adresy faktury.

Úhrada
Typ úhrady, který se tiskne na fakturu.

Na účet
Účet, na který bude odběratel hradit fakturu. Můžete vybrat z agendy Vlastní bankovní účty.

Typ dokladu
Druh dokladu (Daňový doklad, Zálohová faktura, Opravný daňový doklad, Dobropis, atd.)

Číslo
Automaticky vygenerované číslo faktury na základě nastavení Číselných řad.

VS, SS, KS
Variabilní symbol, specifický symbol, konstantní symbol.

Vystavení, Plnění, Splatnost
Datumy vystavení faktury, zdanitelného plnění a splatnosti faktury.

Zaokrouhlení
Jak bude zaokrouhlena celková částka.

Položky
Položky faktury.