Faktury vydané

Vystavená faktura musí obsahovat nejméně jednu položku.

Nové zaúčtování
Fakturu je možné přímo zaúčtovat do účetnictví.

Odúčtovat
Zrušíte existující zaúčtování do účetnictví.

Výstupy

  • Faktura – Kromě náhledu je možné fakturu přímo vytisknout nebo uložit do složky.
  • Účetní doklad – Vytiskne zaúčtování faktury do účetnictví.
  • Přehled faktur – Zjednodušený přehled faktur.
  • Podrobná přehled – Přehled faktur s uvedením DPH a dalších podrobností.
  • Položkový přehled – Přehled faktur s uvedením položek.
  • 10 nejlepších zákazníků – Koláčový graf s poměrným zastoupením mezi deseti zákazníků s nejvyšším obratem v roce.