Adresář

Adresář obchodních partnerů je používán nejen v modulu Účetnictví, ale i dalších agendách (např. Fakturace). Údaje je možné aktualizovat nejenom zde, ale i v hlavním panelu účtování, případně při vystavování faktury nebo při hledání a dosazování adresy. Zde počítač vstupuje do souboru, který je součástí modulu Účetnictví. Soubor adres lze aktualizovat buď stiknutím tlačítka „Aktualizace“ na hlavním panelu nebo přímo při vystavování faktury při hledání a dosazování adresy.

Pro účely fakturace se do adresáře obchodních partnerů zapíše i úplná adresa vlastní organizace, která se pak dosazuje do faktury jako adresa dodavatele. Vlastní adresa je v adresáři obchodních partnerů pod číslem -1.

Saldokonto odběratelů/dodavatelů se účtuje na Pokud vyplníte tyto údaje, tak se při účtování a při výběru z adresáře dosadí do účetního předpisu.

Detail adresy

ARES

Program si zjistí z několika databází Ministerstva financí potřebné údaje, které můžete přenést do detailu adresy. Přenesou se jen ty údaje, které zaškrtnete.