Změny v Prowin8

14

Datum vydání: dosud neuvedeno

 • Faktury
  • Bankovní příkazy: Nová sestava Rekapitulace plateb.
  • FP: Tisky: Přehled faktur – úplná sestava.
 • Databáze
  • Změna na verzi databáze 14.
  • DHIM a DHIM_VYR: Změna typu pole CISLO z INTEGER na VARCHAR(20).
  • HIM: Změna typu pole INV_CISLO z INTEGER na VARCHAR(20).
 • Obslužné
  • Nastavení firmy: Nová funkce ARES – načtení informací o firmě z rejstříku MF.
 • Kancelář
  • Adresář: Nová funkce: ARES – načtení informací o firmě z rejstříku MF.
  • Adresář: Nová funkce: Export do CSV.
 • Majetek
  • Všude v modulu úpravy v souvislosti se změnou struktury databáze.