Založení nové firmy

Vytvoření složky a nastavení základních údajů

Založit firmu volbou: Obslužné > Založit novou firmu > Zadat údaje. Ve složce ProwinData se vytvoří složka s daty.

Přepnout se na novou firmu volbou: Obslužné > Přepnout firmu.

Založení účtové osnovy

Obslužné > Účetnictví > Založit účtový rozvrh s účty.

Nastavení standardních parametrů

Účty

 • Materiál na cestě 111 (Pořízení materiálu)
 • Cenový rozdíl materiálu 112 (Materiál na skladě)
 • Odběratelé 311 (Odběratelé)
 • Neinvestiční. dodavatelé 321 (Dodavatelé)
 • Pokladna 211 (Pokladna)
 • Intervaly pro účtu nákladů 500 – 599 (náklady)
 • Intervaly pro účty výnosů 600 – 699 (výnosy)
 • Při zadávání zobrazovat zůstatky na účtech 211 (Pokladna)

Saldokonto

Sledované ve výkazu DPH

 • Účty saldokonta odběratelů 311 (Odběratelé)
 • Účty saldokonta dodavatelů 321, 325 (Dodavatelé, Ostatní závazky)

Nesledované ve výkazu DPH

 • Účty saldokonta odběratelů 0
 • Účty saldokonta dodavatelů 0

DPH

 • Sleduje se na účtu DPH 343 (Daň z přidané hodnoty)
 • Základní sazba 21 %
 • První snížená sazba 15 %
 • Druhá snížená sazba 10 %
 • Nákupy 0
 • Prodeje 0

Zadání vlastní adresy

Účetnictví > Adresář: Založit vlastní adresu pod číslem -1.