Tisk pohybů (Zásoby)

Tisk pohybů v zásobách je zcela analogický výše popsanému tisku ceníku. I zde můžeme zadat omezení (jsou zde pochopitelně jiné hodnoty), obecně jakou u tisku ceníku zadáme řádek pro třídění a zadání, jak dělat na sestavě součty. I zde můžeme tisknout položkově, sumárně nebo ve formě účetního přehledu. Oproti tisku ceníku zde není varianta „Rekonstruovaný tisk“, neboť u pohybů neexistuje.

Napsat komentář