3D tisk

Návrh 3D modelů a jejich tisk na 3D tiskárnách.

Zaměření převážně na strojírenské součásti, modelované v programu Fusion360 od firmy Autodesk.

Tisk na dvou tiskárnách nejčastěji z materiálu PLA.