Reindexace datových souborů

Občas se stane, že při výpadku elektrického proudu nebo jiné nečekané poruše dojde, k poškození takzvaných indexových souborů. To jsou datové soubory, které neobsasahují přímo data, ale pomocné hodnoty pro rychlé vyhledávání a třídění.

Reindexace znamená, že se tyto pomocné indexové soubory, které jsou pravděpodobně poškozeny, smažou a vytvoří se nové. Jedná se o soubory s příponou PX, XG* a YG*.

Pokud tedy máte podezření, že rozbrazení dat není v pořádku, proveďte reindexaci. Tuto reindexaci můžete provádět opakovaně bez omezení.

Vyberte firmu jejíž soubory chcete obnovit a stiskněte tlačítko Start.

Při reindexaci byste měli být jediným uživatelem, který data v daný okamžik používá.