Majetek

Modul majetek je jedním z modulů ekonomického systému Prowin. Umožňuje evidenci jak dlouhodobého majetku, tak drobného dlouhodobého majetku.

Dlouhodobý majetek

Údaje dlouhodobého majetku se sledují na kartě majetku:

Tisknout lze různé sestavy podle velkého množství kritérií:

Do účetnictví se položky přenášení podle nastaveného účetního předpisu. Zde vidíte jedno z nastavení účetního předpisu:

Drobný dlouhodobý majetek

Možnosti tisku jsou opět bohaté. Příklad nastavení inventurního seznamu:

Příklad filtru před tiskem: