Pokyny k převodu a zpracování mezd v roce 2021

Vedle mnoha změn základních parametrů pro zpracování mezd jsou pro zpracování mezd od ledna 2021 řešeny dvě stěžejní změny: Stanovení rozsahu dovolené a její proplácení v hodinách (dříve ve dnech platí i pro nevyčerpanou dovolenou převedenou z roku 2020) a zrušení tzv. superhrubé mzdy při zdaňování daně z příjmů ze závislé činnosti.

Co platí ve verzi 271 a výše – úpravy mezd

Změny parametrů – Nastavení mezd / Legislativa od 1.1.2021

  • Minimální mzda 15 200 Kč
  • Maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění 1 701 168 Kč
  • Limit výdělku pro srážkovou daň 3 500 Kč.
  • Základní sleva na dani pro poplatníka 2 320 Kč
  • Redukční hranice pro výpočet náhrada za pracovní neschopnost za prvních 14 dnů.

Dovolená od 1.1.2021

Roční převod mezd je upraven, v kartě pracovníka jsou v nevyčerpané dny k 1.1. převedeny nevyčerpané dny z roku 2020, v údaji nárok v hodinách na běžný rok je proveden přepočet dovolené dle zadaných týdnů z minulého roku vynásobeno týdenním fondem pracovní doby. Vypočítané hodnoty jsou orientační, je nutno je zkontrolovat, popřípadě opravit.
Původní sloupec dovolená platí jen pro proplácení staré dovolené ve dnech.
Pro novou dovolenou je nutno založit nový sloupec výplatní listiny Dovolená od r. 2021, nejlépe jako další sloupec výplatní listiny za dovolenou, kde budou pro výpočet zadány hodiny a hodinový průměr. Jak zadat parametry tohoto sloupce je uvedeno v předchozím příspěvku na těchto stránkách.

V systému evidence dovolené byla vypuštěna položka Proplacená dovolená a místo ní je v parametrech mezd zpracovávaná dovolená od roku 2021. K tomu je nutno v Nastavení mezd / Základní parametry – zadat sloupec výplatní listiny do údaje Dovolená v hodinách.


Tyto změny byly promítnuté do sestavy Čerpání dovolené a do Výplatní pásky.

Zdaňování mezd od roku 2021

Zdaňována hrubá mzda + naturální mzda +- BLOK (korekce základu daně a daně v hrubé mzdě) je u zálohové daně zaokrouhlena na celé 100 Kč nahoru a ze zaokrouhleného základu je proveden výpočet dně dle nového ustanovení zákona 586/1992 Sb. v platném znění pro rok 2021 15% ze základu do výše 4 násobku průměrné mzdy o 2 roky dříve a 23% nad limit 4 násobku průměrné mzdy.

Zdaňování srážkovou daní zůstalo bez úprav.

Napsat komentář