Změny v programu

270

Datum vydání: dosus nevydáno

 • Majetek
  • HIM: Úprava třídění podle inventárního čísla podle priority číselného třídění (např. 1, 11, 12, 105, 118). Zcela přepracováno vnitřní zobrazování.
  • HIM: Přidán rychlý filtr na inventární číslo.

269

Datum vydání: 11.12.2020

 • Vše
  • Změna verze databáze z 5 na 6.
  • Úprava volání reindexace souborů tak, aby ji bylo možné volat i z jiných částí programu (v tomto přípradě z Majetku).
 • Faktury a Účetnictví
  • Adresář – detail: Nová funkce: Vedle tlačítka ARES nový aktivní odkaz „Vyhledání v rejstříku“, který vás nasměruje na oficiální stránky pro vyhledání informací o firmě podle různých kritérií.
  • Adresář: Nová sestava: Přidána tisková sestava „Neplatná IČO“, která zobrazí všechny firmy, které mají uvedeno IČO nesplňující korektní formát dle standardu (délka 8 čísel, modulo 11).
  • Adresář – detail: Upozornění na IČO v nesprávném formátu.
 • Majetek
  • Rozšíření Inventárního čísla u HIM, čísla u DHIM a DHIM_VYR ze typu Integer na řetězec o délce 20. Nyní je možné do inventárního čísla zapisovat libovolný text – např. „15485/AB7800-STOLY“. Text je nastaven pouze na velká písmena. Je nutné si uvědomit, že třídění podle čísla je nyní abecední, tzn. pokud budete mít v čísle pouze číslice, je nutné zadat vedoucí nuly. V souvislostí se změnou typu přepracován celý program.
  • Při upgrade databáze z verze 5 na 6 zároveň bylo u tabulky automaticky doplněny hodnoty pole „danove_procento“ na nulu tam, kde byly prázdné.
  • HIM: Hledání v ostastních letech: Program nevyhledává ve firmách, které nebyly převedeny do nové verze 6. Tuto skutečnost ohlásí. Týká se pouze položek, které obsahují v inventárním čísle jiné než číselné znaky.
 • Obslužné
  • Konsolidace, funkce na záložce Majetek: Změna u HIM v souvislosti se změnou typu Inventárního čísla (Integer na String(20).

268

Datum vydání: 13.11.2020

 • Faktury a Účetnictví
  • Úprava volání okna Adresáře.
  • Adresář – detail: Nová funkce ARES, která dokáže z informačních zdrojů Ministerstva financí načíst správné informace o firmě a dosadí je do adresy Prowinu.

267

Datum vydání: 3.11.2020

 • Vše
  • Panely filtrů budou postupně měněny tak, aby měly pro odlišení od zadávání dat světle zelenou barvou.
  • Zcela přepracován Adresář obchodních partnerů pro Účetnictví a Faktury – sjednocen formulář, který je nyní pro oba moduly společný. Do Adresáře jsou začleněny sestavy pro tisk obálek a přehledů.
 • Faktury
  • Vydané faktury: drobná úprava změny pořadí prvků datumů na klávesu Tab.
  • Vydané faktury: DIČ se zapisuje do každého řádku v souboru Uctovano.db kvůli Souhrnnému hlášení.
 • Účetnictví
  • Tisk dokladů: Nyní je možné vytisknout i doklad měsíce 0 (počáteční stav).
  • Účtování: První editaci částky při zadávání účetního předpisu již nemizí po prvním zadání.
  • Účtování: DIČ se zapisuje do každého řádku v souboru Uctovano.db kvůli Souhrnnému hlášení.
  • Kontrolní hlášení: Základní údaje formuláře přesunuty do Základních parametrů do záložky Finanční úřad.
  • Základní parametry: Nová záložka Finanční úřad, ve které zadáváme údaje společné pro všechna elektronická a tisková podání na finanční úřad.
  • Nová funkce: Souhrnné hlášení.
 • Mzdy
  • Hromadné oznámení zdrav. poj.: Je možné přímo editovat řádky výkazu.

266

Datum vydání: 20. 7. 2020

 • Faktury
  • Opět zpřístupněna Daňová sumarizace na vydané faktuře.
  • Upraveno zaúčtování faktury: doplněno předvyplnění druhé snížené sazby DPH.

265 – 7. 7. 2020

 • Vše
  • Nápověda je nyní v on-line podobě na www.prowin.cz.
 • Mzdy
  • Parametry výplatní listiny: Přepracována sestava Základní struktura mezd a přidán vizuálně sloupec Modul slovy.
  • Pracovníci > ePodání > Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti: Nyní do XML souboru správně načítá rodné číslo pracovníka.
  • Přehled o výši pojistného: pro měsíce 6-8/2020 se vytvoří nový XML PVPOJ2020 platný pro toto období (namísto PVPOJ2016).
 • Oblužné
  • systémová úprava: Mzdy > Řídící soubor mzdy: změněno systémové heslo a opravena možnost načítání a editace.

264 – 1. 6. 2020

 • Účetnictví
  • tlačítko Obratová předvaha (původní) nyní opravdu tiskne obratovou předvahu (tiskla chybně Hlavní knihu)

263 – 1. 6. 2020

 • Hlavní
  • aktualizace Vzdálené pomoci
 • Účetnictví
  • vrácení starších tiskových sestav Obratová předvaha a pohyby na účtu

262 – 21. 4. 2020

 • Účetnictví
  • Účetní deník: možnost filtru Měsíc od-do (0 pro stav k 1.1.).

261 – 1. 4. 2020

 • Mzdy
  • Deti: zrušení agendy. Všechny funkce dostupné v Pracovnících na záložce Děti.
  • Pracovníci: Přepracovány záložky.
  • Pracovníci: Funkce z tlačítek „Tiskni…“, „Generuj…“, „Volná čísla“ a „Export“ přesunuty do nové funkce „Tisk…“
  • Pracovníci > Tisk…: Nová sestava „Karty pracovníků“.
  • Pracovníci > Tisk…: Nová sestava „Podpisová listina“.
 • Pracovníci: Nový panel pro filtrování záznamů. Poklepáním je možné Panel filtru schovat.
  • Filtry na:
   • zobrazení pracovníků, kteří mají děti
   • mají podepsané roční zúčtování
   • jsou aktivní (zaměstnán do je prázdné)
   • podle čísla jména a příjmení
   • nemají vybraný aktální kalendář (rozvržení pracovní doby)
   • 2 volitelná hlediska
  • Pracovníci > ePodání: Do tabulky ePodani se nyní zapisují i vygenerovaná NEMPRI a HZUPN.
  • Pracovníci > ePodání: Sjednocen název vygenerovaných XML souborů ONZ, ELDP, NEMPRI a HZUPN.
  • Sestava „Přehled náhrad za pracovní neschopnost“ přesunuta do Pracovníci > Výstupy.
  • Sestava „Příloha k žádosti o dávku nem. pojištění“ přesunuta do Pracovníci > Výstupy.
  • Sestava „Sumář mzdových listů“ přesunuta do Pracovníci > Výstupy.
  • Pracovníci > ePodání: přepracováno ONZ a ELDP – doplnění údajů VS a Kód ČSSZ.
 • Účetnictví
  • Sestavy Účetní deník, Obratová předvaha, Pohyby na účtu, Hlavní kniha a Pokladní kniha přemístěny do nové volby Tiskové sestavy.

260 – 29. 2. 2020

 • Hlavní
  • Aktální sdělení zjištění aktuální verze se nyní načítá ze serverů www.prowin.cz.
  • Aktualizace Vzdálené pomoci Anydesk.
 • Mzdy
  • Zrušena podpora PVS, starých dokumentů zfo a programu FormFiller (vše se nyní odehrává přes ePortál).
  • Pracovníci > Generuj: Nový XML dokument Hlášení při ukončení pracovní neschopnosti (HZUPN20) odesílaný na ePortál.
  • Nastavení > ČSSZ: přidána položka EmailNotifikace pro zaslání potvrzujících emailů z ČSSZ.
  • Nastavení > ČSSZ: pole Číslo okresu se nyní vybírá z předdefinovaného číselníku
  • Mzdový list 1: pole Pojistné zaměstnavatele nyní správně NEnačítá hodnoty od „jiných pracovníků“ v případě, že pracovník zdaňuje více příjmů na různých číslech pracovníka
  • Potvrzení o zdaň. příjmech: pole Pojistné zaměstnavatele nyní správně NEnačítá hodnoty od „jiných pracovníků“ v případě, že pracovník zdaňuje více příjmů na různých číslech pracovníka
  • Roční zúčtování daně: pole Pojistné zaměstnavatele nyní správně NEnačítá hodnoty od „jiných pracovníků“ v případě, že pracovník zdaňuje více příjmů na různých číslech pracovníka
  • obnovení viditelnosti pole na výplatní pásce: Organizace zaplatila za zaměstnance sociální pojištění (pro rok 2020).
 • Vše
  • změna přípony souborů nápovědi na htm (místo html)

—————————————— verze 259 – 27.1.2020 ——————————————

mzdy

 • Roční převod: Oprava chyby, při které se správně nepřeváděly u dětí částky zvýhodnění.

—————————————— verze 258 – 27.1.2020 ——————————————

účetnictví

 • EET: Nové sada certifikátů pro testování EET CA1 Playground platná do 8.8.2022 (soubory p12 ve složce Sablony)

mzdy

 • Pracovníci / Tisk: Nový formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech… vzor č. 27 pro rok 2019
 • Pracovníci / Tisk: Nový formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech… vzor č. 28 pro rok 2020
 • Pracovníci / Tisk: Nový formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech dle zvl. daně… vzor č. 6 pro rok 2019
 • Pracovníci / Tisk: Nový formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech dle zvl. daně… vzor č. 7 pro rok 2020
 • Pracovníci / Tisk: Vzory formulářů Potvrzení o zdanitelných příjmech… se tisknou podle vybraného roku.
 • Pracovníci / Tisk: Vzory formulářů Potvrzení o zdanitelných příjmech dle zvl. daně… se tisknou podle vybraného roku.
 • nové redukční hranice pro rok 2020 zvýšeny na 203,35 Kč a 304,85 Kč a 609,70 Kč
 • nový maximální vyměřovací základ pro rok 2020 zvýšen na 1672080 Kč
 • nový základ pro solidární daň pro rok 2020 zvýšen na 139340 Kč
 • nová minimální mzda pro rok 2019 zvýšena na 14600 Kč

vše

 • Do nápovědy zabudován Přehled změn v programu

plus

 • hlavní nabídku modulů je možné zvětšovat a zmenšovat
 • nová verze se nyní bude stahovat z odkazu https://www.prowin.cz/soubory/setup_prowin7_nnn.exe, kde nnn je číslo verze

—————————————— verze 257 – 14.1.2020 ——————————————

účetnictví

 • DPH: Editace pomocí tlačítek Přidat, Opravit a Smazat.
 • Kalkulace / Kalkulační jednotky: Editace pomocí tlačítek Přidat, Opravit a Smazat.
 • Kalkulace / Kalkulační jednotky: Tisková sestava přehledu kalkulačních jednotek převedena do FastReportu.

mzdy

 • Doplněny svátky pro rok 2020.
 • Rozvržení pracovní doby přejmenováno na Pracovní kalendář.
 • Pracovní kalendář: Oprava záznamu na poklepání.
 • Pracovní kalendář/nová funkce: Další akce: Smazat staré kalendáře (viz. nápověda).
 • Pracovní kalendář/nová funkce: Další akce: Přidat základní kalendáře (viz. nápověda).
 • Pracovní kalendář/nová funkce: Kopírovat.
 • Nová verze NEMPRI2020.

obslužné

 • Česká pošta: změny sazeb z 27 Kč na 30 Kč (do částky 5000 Kč) a z 37 Kč na 40 Kč (do částky 50000 Kč).

—————————————— verze 256 – 18.10.2019 ——————————————

účetnictví

 • Kontrolní hlášení: Vytvoření XML pro FÚ: Úprava hlavičky datové věty s ohledem na novou legislativu (DPHKH1 verzePis=“03.02″).

mzdy

 • Prohlížení mezd: Nová tisková sestava Tisk výplatní listiny (surová data).
 • Odvody: Oprava chyby: Správně se načítá procento sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem 25 % a 24,8 % podle zvoleného měsíce a roku.

vše

 • U prohlížeče původních sestav (QuickReport) je možné měnit velikost a pozici okna a program si toto pamatuje.
 • Přehled změn progamu.txt a Uživatelská příručka.odt v kořenové složce programu.

majetek

 • Dlouhodobý majetek: Tisk: Soupis zařazených a Soupis vyřazených: zcela přepracována tisková sestava do nového prostředí FastReport.
 • Dlouhodobý majetek: Tisk: Do filtru přidána pole Majetkový účet SU a AU.

—————————————— verze 255 – 7.8.2019 ——————————————

mzdy

 • Přehled o výši pojistného: Změna procenta sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem z 25 % na 24,8 % pro rok 2019 a vyšší.

—————————————— verze 254 – 1.8.2019 ——————————————

mzdy

 • Hrubé mzdy: Zrušena karenční doba pro nemoci od 7/2019 dle legislativy.
 • Pracovníci: Svislé rozdělení seznamu a podrobností (aby se vešli informace o docházce). Sjednocení některých záložek.
 • Pracovníci: Nová záložka Docházka. Docházka nyní sleduje podrobnější údaje.
 • Hrubé mzdy: Zadávání nemoci: Oprava drobné chyby – schování panelu nemoci do roku 2008, když není potřeba.
 • Změna procenta sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem z 25 % na 24,8 % pro rok 2019 a vyšší.
 • Změna uložení této hodnoty z rid_mzdy.idx (vr.proc_soc[2]) do Nastaveni.ini ([Legislativa]/proc_soc2) a pro rok 2019 změna hodnoty na 24,8.
 • Pracovníci: Potvrzení o zdanitelných příjmech – nyní načítá údaje o celkovém pojistném přímo z výplatní pásky (modul63-2-3).
 • Roční zúčtování (Výpočet daně a daňového zvýhodnění) – nyní načítá údaje o celkovém pojistném přímo z výplatní pásky (modul63-2-3).
 • Výplatní pásky: Dočasně zrušen údaj o soc. poj. zaplaceném zaměstnavatelem.

majetek

 • Dlouhodobý majetek: Tisk: Tisk odpisového plánu sumarizovaný odpisovou skupinou se tiskne správně (chybějící index). – NUTNO REINDEXOVAT!
 • Dlouhodobý majetek: Tisk: Předvyplněn stav ke konci měsíce 12.

obslužné

 • Reindexace datových souborů: Doplněn index BY_UC_SKUP pro tisk viz. výše. (NUTNO REINDEXOVAT!)

—————————————— verze 253 – 8.6.2019 ——————————————

majetek

 • Inventurní soupis: Oprava drobné chyby v napojení polí na data (název drobného majetku)

mzdy

 • Výpočet výplat: Nyní správně krátí plat a osobní ohodnocení a hodiny a dny u pracovníků, kteří měli RPD a v průběhu měsíce ukončili pracovní poměr.
 • Nastaven Limit výdělku pro srážkovou daň na 3000 Kč. V Nastavení mezd je možné tuto hodnotu změnit. Podrobnosti v nápovědě Nastavení mezd.

—————————————— verze 252 – 25.2.2019 ——————————————

zvířata

 • Prohlížení: Pohyby: do tabulky pohybů přidány k zobrazení pro pohyby zařazení a vyřazení pole datumu hlášení do ÚE (Datum_hlaseni_UE_zar a Datum_hlaseni_UE_vyr)

majetek

 • Inventurní soupis: Oprava chyby v napojení polí na data.

účetnictví

 • Prohlížení: Tisk úzký a široký: Oprava chyby v napojení polí na data.

—————————————— verze 251 – 11.2.2019 ——————————————

účetnictví

 • Pohyby na účtu: Sestavu Tisk pohybů je možné volitelně tisknout včetně počátečních stavů.

mzdy

 • Pracovníci: Potvrzení o srážkové dani nyní správně počítá v řádku 3 úhrn povinného pojistného za organizaci.

—————————————— verze 250 – 5.2.2019 ——————————————

mzdy

 • zvýšena částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění z 2500 Kč na 3000 Kč (karta pracovníků, výpočty)

vše

 • změny v programu nyní na hlavní stránce nápovědy, změněna nápověda, nyní dostupná v celém program na klávesu F1

mzdy

 • Pracovníci, nové Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti… podle zvláštní sazby daně číslo 5

obslužné

 • Česká pošta: změna poštovného na 27 Kč, 37 Kč a 7 Kč dle sazeb

—————————————— verze 249 – 28.1.2019 ——————————————

mzdy

 • Roční zúčtování daně: změněna verze tiskopisu na č. 23, drobná úprava textu na ř. 14
 • Pracovníci: Tiskopis Potvrzení o zdanitelných příjmech… změněna verze tiskopisu na č. 26.
 • nový maximální vyměřovací základ pro rok 2019 zvýšen na 1569552 Kč
 • nový základ pro solidární daň pro rok 2019 zvýšen na 130796 Kč
 • nová minimální mzda pro rok 2019 zvýšena na 13350 Kč
 • nové redukční hranice pro rok 2019 zvýšeny na 190,75 Kč a 286,13 Kč a 572,25 Kč
 • státní svátky pro rok 2019
 • Pracovníci: nová sestava: Jmenný seznam pracovníků.

vše

 • logování aktivity do složky c:\Users\“uživatel“\AppData\Local\Prowin\Log\ do souborů *.log
 • Uložení pozic a velikosti oken.
 • Přesun Změn v programu z webových stránek do této části nápovědy.
 • Přepracování vnitřního systému volání nápovědy.

účetnictví

 • Cizí měny: grafické úpravy.

—————————————— verze 248 – 13.8.2018 ——————————————

majetek

 • Zúčtování: Opravena chyba „Read beyond end of file“.

vše

 • Upraven převod dat: Upozornění v případě, kdy je skutečná verze dat větší požadovaná (v případě že na již převedená data použijete starší verzi programu).

účetnictví

 • DPH: Obnovena původní sestava Podklady DPH.

—————————————— verze 247 – 6.8.2018 ——————————————

vše

 • Upraven převod dat z verze 3 na 4.

—————————————— verze 246 – 3.8.2018 ——————————————

zvířata

 • Tabulka prohlížení pohybů: spravena grafika zobrazení.

plus zvířata

 • Přístupy do jednotlivých agend (zjednodušené, dostupné pouze pro vybrané klienty).

vše

 • upraven převod dat z verze 1 do 2: každý krok převodu zkouší separátně

účetnictví

 • Nová sestava podklady pro DPH
 • EET: opravena chyba knihovny DLL.

majetek

 • DHIM a DHIM_VYR: Přidány pole majetkového účtu SU a AU (MAJ_UCET_SU, MAJ_UCET_AU). Změna promítnuta i do ročních převodů.
 • HIM: Tisk odpisového plánu je nově možné sumarizovat i za účetní odpisovou skupinu.
 • HIM: Některé tiskové sestavy je možné filtrovat i podle toho, zda položky majetku byly, nebo nebyly odpisovány.

—————————————— verze 245 – 16.2.2018 ——————————————

mzdy

 • Příloha k žádosti o dávku nem. pojištění: Nový formulář NEMPRI17. Přidáno pole Kontaktní email.
 • Výpočet daně a dnového zvýhodnění: Nový formulář vzor. 22.
 • Zadání hrubých mezd: Upraven výpočet nemoci začínající v minulém roce.

—————————————— verze 244 – 4.2.2018 ——————————————

mzdy

 • Karta pracovníka a Výpočet výplat: Statutární orgán nově platí srážkovou daň 15 % do příjmu 2500Kč, jinak zálohovou.

—————————————— verze 243 – 30.1.2018 ——————————————

fakturace

 • Přijaté faktury / Oprava: Horká klávesa F2 (Ctrl+S) na uložení, změna pořadí prvků na Tab.

vše

 • U některých vybraných oken si systém pamatuje umístění a velikost okna.
 • Obslužné: Oprava barevného schéma ve všech částech modulu.
 • Z hlavní nabídky odstraněna volba Nápovědy – bude k dispozici v jiné formě.
 • Nová vzdálená pomoc AnyDesk nahrazující nevyhovující TeamViewer.

mzdy

 • Parametrické změny ve Mzdách pro rok 2018:
  ? Sleva na děti (napevno v programu).
  ? Svátky (13 dní napevno v programu).
  ? Minimální mzda zvýšena parametricky z 11000 Kč na 12200 Kč.
  ? Maximální vyměřovací základ pro soc. poj. zvýšen parametricky z 1355136 Kč na 1438992 Kč.
  ? Solidární daň (1/12) zvýšena z 112928 Kč na 119916 Kč (napevno v programu).
  ? Redukční hranice zvýšeny na hodnoty 175,00 a 262,33 a 524,65 (napevno v programu).
 • Nové Potvrzení o zdanitelných příjmech… vzor č. 25.
 • Výpočet daně a daňového zvýhodnění: U řádku 18a zrušeno omezení a při zadávání zobrazeno pouze upozornění.
 • Nastavení programu: Zrušeno pole Sleva na školku v souvislosti s předchozí úpravou (viz. výše).

—————————————— verze 242 – 16.10.2017 ——————————————

účetnictví

 • Kontrolní hlášení: Nová přehledová sestava dokladů kontrolního hlášení podle jednotlivých sekcí.

faktury

 • Přijaté faktury: Nová přehledová sestava dokladů.

obslužné

 • Zásoby / Zrušit pohyby: Oprava barevného podkladu tabulky.

—————————————— verze 241 – 31.7.2017 ——————————————

mzdy

 • Evidence docházky: Doplněn kód B.

—————————————— verze 240 – interní verze ——————————————

účetnictví

 • EET: Nová sestava Přehled dokladů.

—————————————— verze 239 – neveřejná verze 6.6.2017 ——————————————

účetnictví

 • Kontrola všech sazeb DPH na správnost. V případě nesouladu nabídne opravu.
 • Možnost přepnutí do starších let.
 • Úplná kontrola: Přepracování sumární kontroly (SQL procházení daty).
 • Úplná kontrola: Nová funkce Oprava dat: Kontrola na nulové hodnoty částky MD a DAL u Uctovano a jejich oprava.
 • Prohlížení / Filtr / Tisk široký: oprava tisku (správné napojení na datasety).
 • Účtování/Úhrady: Zrušení zobrazování panelu s údaji (pro duplicitu – všechny údaje jsou v tabulce).
 • Kalkulace: Správné zobrazení nastaveného omezení ve všech sestavách.

obslužné

 • Vzhled: Možnost volby Barevného schematu z přednastavených.
 • Tabulky: Záložka zobrazení struktury tabulky a Run/Exec podle typu SQL příkazu.

mzdy

 • Evidence docházky: V tiskové sestavě jsou so a ne červené a podtržené.

zvířata

 • Odběratelé a dodavatelé: Přepracován celý modul. Přidána možnost filtrování podle názvu dodavatele-odběratele.

—————————————— verze 238 – 24.4.2017 ——————————————

účetnictví

 • Opravena chyba při konverzi základní sazby DPH. Špatně se načítala místo ní druhá snížená sazba. Přidána kontrola na správné nastavení základní sazby s případným upozorněním na špatné nastavení.

fakturace

 • Přijaté faktury a bankovní příkazy: Upraven vzhled a ovládání.

účetnictví a fakturace vydaná

 • Doplněn nový kód Předmětu plnění: 21 Telekomunikační služby pro účely Kontrolního hlášení.

—————————————— verze 237 – 15.4.2017 ——————————————

účetnictví

 • upravena a zjednodušena Obratová předvaha.

—————————————— verze 236 – interní vydání ——————————————

mzdy

 • Na kartě pracovníka nové zaškrtávátko „Roční zúčtování“. Tisk ročního zúčtování a odpovídající rekapitulace jenom pro tyto pracovníky.

vše

 • Výrazné změny ovládání a vzhledu: sjednocení prvků, roztažení přehledů na celou obrazovku,…

obslužné

 • Nová funkce Tabulky pro prohlížení a úpravu zdrojových tabulek – pouze pro zkušené uživatele.
 • Nová funkce Vzhled: Možnost změnit velikost písma v celém systému (pouze pro přepracované funkce).

—————————————— verze 235 – interní vydání ——————————————

účetnictví

 • Úhrady: Oprava chyby při výběru záznamů (fokus na skryté tlačítko).
 • Nová tabulka Systémové hodnoty, do které budou postupně zapisovány nastavení uživatelský dat.
 • Nová funkce Elektronická evidence tržeb (EET).
 • Převod některých nastavení z Nastaveni.ini do Hodnoty.db – (Firma: Telefon+PravniForma+PredmetPodnikani).

mzdy

 • Pracovníci / Karta pracovníka: Přidáno pole Číslo minulý rok.
 • Evidence docházky: nová funkce zjednodušené evidence docházky včetně tiskové sestavy.

systém

 • Sazby DPH uloženy jednotně v Hodnoty.db (dphs1..3) namísto v rid_ucet.idx (vr.dan1..2) a Nastaveni.ini (dan3). Globální proměnné dphs1..3.
 • Soubory EET.db a Hodnoty.db zakládány automaticky v každém modulu v „zaloz_soubory“.

vše

 • V rozbalovacím seznamu pro přepnutí firmy se zobrazí pouze firmy od roku 2013 do současnosti. Pro firmy do roku 2012 včetně nutno použít starší odpovídající verze programu.
 • Změna vzhledu hlavních nabídek modulů. Možnost změny poklepáním na pozadí. Pozadí se mění pro každou firmu zvlášť. Je tedy možné rychle identifikovat, v jaké firmě a roce jste přepnuti.
 • Podnikové výkazy: Nová funkce výkazy ve zkráceném rozsahu pro malé účetní organizace, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

faktury

 • vydané: U položek kontrola na druhou sníženou sazbu.
 • vydané: Faktury za hotové jsou evidovány do EET.

mzdy

 • Převod některých nastavení z Nastaveni.ini do Hodnoty.db.

zásoby

 • Nová funkce „Tisk skladových dokladů“ (nahrazuje volbu Doklady při pořizování pohybů).
 • Dohrání souborů: Úprava funkce a přizpůsobení na export/import z libovolné složky.
 • Zadávání měsíčních pohybů / Přesun: Oprava a vylepšení funkce.

—————————————— verze 234 – 26.1.2017 ——————————————

obslužné

 • Informační systém o platech: Do pole U53 se načítá hodinový průměr na dovolenou podle zadaného období (6. nebo jiné).
 • Informační systém o platech: Osobní karta pracovníka, údaj AA0130 druh právního vztahu rozšířen na 2 místa (možno zadat hodnotu 10).
 • Informační systém o platech: V poli AA0744 (hodiny náhrad) se do XML souboru zapisuje hodnota s desetinnou tečnou namísto čárky).

mzdy

 • Zadávání hrubých mezd: Nové redukční hranice pro roky 2013-2017 (v programu napevno).
 • Roční převod: Nové hodnoty Minimální mzdy, Max. vyměř. zákl. pro soc. poj. a Solidární základ.
 • Rozvržení pracovní doby: Doplněny státní svátky pro rok 2017 (v programu napevno).
 • Výpočet daně a daňového zvýhodnění: Drobné úpravy v textu formuláře.
 • Karty Pracovníků/Tisk/Potvrzení o zdanitelných…podle zvláštní daně: Drobné úpravy v textu formuláře.
 • Nastavení a Roční převody: Zrušeno nastavení Daňového zvýhodnění na děti (nyní v programu napevno, včetně rozčlenění na měsíce).

—————————————— verze 233 – 15.11.2016 ——————————————

účetnictví

 • Účtování/Přijatá faktura: Oprava chyby: Hlášení fokusu.
 • Účtování/Přijatá faktura: Úprava designu formuláře Zápisu do knihy faktur.

hlavní nabídka

 • Zálohování: Šifrované zálohování (defaultní heslo „prowin“) do souborů s přílohou „.zal“ namísto „.zip“.

—————————————— verze 232 – 4.11.2016 ——————————————

fakturace

 • Nová agenda „Neskladové položky“ pro zjednodušení zadávání položek u vydaných faktur.

účetnictví

 • Výkaz zisku a ztrát a rozvaha: Možnost korigování výsledných hodnot u sestav zaokrouhlených na tisíce. Úprava výpočtu a ovládání.

obslužné

 • Výmaz pracovních souborů: Upravená volba opět zpřístupněna.

—————————————— verze 231 – 9.10.2016 ——————————————

fakturace

 • Archiv faktur: Opravena chyba, kdy při zobrazení faktury se tato z archivu smazala.

účetnictví

 • Kalkulace: Omezení na střediska a výkony je nyní možné zadávat výčtem nebo rozsahem od-do (např. 15,20,25,40-70,85).

—————————————— verze 230 – 15.9.2016 ——————————————

vše

 • Upraven převod dat 1-2 a 2-3 tak, aby za určitých podmínek nezobrazoval chybné hlášení.
 • Nová verze Vzdálené pomoci TeamViewer.
 • Automatické zálohování dat změněných firem.
 • Účetnictví/Dohrání účetních položek: K mazání dat na vedlejším počítači dochází teprve když došlo k přihrání alespoň k jednoho záznamu (dříve se mazala data bez ohledu na korektní výsledek).

účetnictví

 • Na dočasnou chvíli vráceny starší funkce sestav Obratovky, Rozvahy a Výkazu zisků – možnost současně používat i nové.
 • Přepracován číselník Účtová osnova. Upraveny návaznosti načítání osnovy do dočasných seznamů. Opravena chyba při účtování, kdy se zobrazovala chyba Účet MD/DAL nenalezen, když byl v číselníku nastaven jiný filtr na SU.
 • Pohyby na účtu: Nová volba třídění sestavy podle datumu zúčtování, dokladu, dávky, střediska a výkonu.
 • Výkazy podnikové: Datum „Ke dni“ se tiskne správně poslední den k vybranému měsíci a roku.
 • Účtová osnova: Opraveno vyhledávání podle názvu.

mzdy

 • Pracovníci/Karta pracovníka/Tiskové sestavy: Nová tisková sestava „Dohoda o provedení práce dle §75 ZP.
 • Pracovníci/Karta pracovníka/záložka ČSSZ: Oprava chyby ukládání údaje „Druh činnosti“ při zvolené volbě větší než „P prokuristé“.
 • Mzdové listy: Na sestavu doplněny údaje: „Místo narození“, „Rodinný stav“ a „Pohlaví“.

—————————————— verze 229 – interní verze ——————————————

—————————————— verze 228 – 15.6.2016 ——————————————

účetnictví

 • Nová funkce „Úprava počátečních stavů saldokontových účtů“.
 • Zcela přepracována sestava „Počáteční stavy“. Přidána sestava „Obraty a zůstatky“.
 • Saldokonto/Sestavy: Nyní se opět správně tiskne závěrečná rekapitulace.
 • Kontrolní hlášení: Případné zaokrouhlení částek na 2 desetinná místa při zápisu do XML.
 • Obratová předvaha: Sestava doplněna o názvy účtů.
 • Zcela přepracovány podnikové výkazy „Rozvaha“ a „Výkaz zisku a ztráty“ pro rok 2016.

mzdy

 • Karta pracovníka: Při zadání rodného čísla začínajícího 00 až 15 správně dosadí datum narození 2000 až 2015 (u studentů).

fakturace

 • Vydané faktury: Údaje Množství a Jedn. cena je možné zadávat na 5 des. míst.

obslužné

 • Česká pošta: Oprava načítání vybrané firmy při přepnutí záložky.

—————————————— verze 227 – 5.5.2016 ——————————————

mzdy

 • ONZ: Úprava formátu XML, který přijme ČSSZ.

vše

 • Nová verze tiskového generátoru QuickReport Pro 6 (nasazení odstranilo různé chyby v tiscích).

—————————————— verze 226 – 4.5.2016 ——————————————

účetnictví

 • Dynamická obratovka: Nově mezisoučty za jednotlivé syntetické účty.
 • Nová funkce Úprava počátečních stavů saldokontových účtů.

vše

 • Oprava chyby tiskových sestav, kdy se netiskly stránky v zadaném rozsahu nebo aktuální stránka.

obslužné

 • Účetnictví/Vypustit věty v rozsahu: Opravena chyba, kdy se namísto Bloku (pole Pocitadlo) bralo v úvahu fyzické číslo záznamu. Přidáno automatické zálohování souboru Uctovano.db do složky :\ProwinZalohy…

—————————————— verze 225 – 16.4.2016 ——————————————

účetnictví

 • Účtování: Změna chování při zadání kódu DPH 12,13,7,8,9,43,44,45 nemusí být vybraná sekce KH.
 • Zapnuty přehledy: „Výkaz zisků a ztrát příspěvkový“ a „Rozvaha příspěvková“.

—————————————— verze 224 – 31.3.2016 ——————————————

účetnictví

 • Dohrání souborů: Nyní se správně po převodu mažou účetní záznamy zdrojové firmy.
 • Účetnictví, Účtování, Prohlížení, Oprava: Možnost zadání záporných částek u daně a základu DPH.
 • Účetnictví, Účtování: Možnost zadání záporných částek u daně a základu DPH.

vše

 • Program AnyDesk se nahraje nový, pokud existuje ve zdrojové verzi.
 • Integrovaná vzdálená pomoc opět TeamViewer.

obslužné

 • Přepnutí firmy: Hromadné přepnutí modulů do jedné firmy.

—————————————— verze 222 – 23.3.2016 ——————————————

vše

 • Program pro vzdálenou správu s administrátorskými právy.

—————————————— verze 221 – 21.3.2016 ——————————————

vše

 • Program pro vzdálenou správu přizpůsoben pro potřeby Prowinu.

—————————————— verze 220 – 21.3.2016 ——————————————

vše

 • Moduly jdou spouštět pouze z hlavní nabídky (ikona pejska s popisem Prowin). Ostatní ikony Prowinu je možné z plochy smazat.

—————————————— verze 219 – 21.3.2016 ——————————————

vše

 • V hlavní nabídce nová volba pro přímé připojení pomocí programu pro vzdálenou správu AnyDesk.

—————————————— verze 218 – 16.3.2016 ——————————————

Před instalací nás kontaktujte o pomoc s přechodem na tuto novou verzi.

vše

 • Převod dat do verze 3: V tabulce Uctovano.db smazány všechny neplatné opravované záznamy.
 • Roční převody: Složka příštího roku není editovatelná.
 • Zrušení všech programových vazeb na neplatné záznamy v tabulce „Uctovano.db“ (tzn. záznamů vzniklých „Opravou s protokolem“).
 • Zrušena nepotřebná pole „POCET_OPRAV, PROTI_SU, PROTI_AU, PROTI_VYKON a PROTI_ST“ v tabulce „Uctovano.db“ včetně všech návazných procedur.
 • Zrušení „Režimu celé obrazovky“ a původního barevného schematu panelů.
 • Základní nastavení v souboru Prowin.ini. Možnost umístění všech datových souborů do libovolné složky (dir_data_root). Změna principu přepínání mezi firmami.
 • Každých 15 minut automatická kontrola dostupnosti nové verze.
 • Prowin Plus je nyní centrálním místem pro spouštění ostatních modulů a nahrazuje všechny ostatní ikony na ploše. Ikona přejmenována na Prowin s novou ikonou.
 • Automatické přemístění souboru „Setup.db“ z datové složky „..\Firma“ do složky „..\Ucet“ a smazání složky „..\Firma“.

účetnictví

 • DPH, Přiznání: Zrušení ZFO odkazu pro roky 2014 a starší.
 • Účtování, Panel DPH: Povolení záporných hodnot daně a základů daně u některých sekcí Kontrolního hlášení.
 • Zrušení funkcí „Import dat z EKOSOFTu“ a „Import dat z DOSu“.
 • Účtování, Zaúčtování faktur: Přidáno pole 2. snížené sazby DPH.
 • Kontrolní hlášení: Úprava SQL filtru u záznamů, které nemají vyplněno pole TEXT.
 • Dohrání účetních položek ze vzdáleného počítače: Zcela přepracovaná funkce.
 • Povolené výkony: Zcela přepracovaná tisková sestava.
 • Účtový rozvrh: Zcela přepracována tisková sestava.
 • Předsazované texty: Přepracování způsob editace a zcela přepracována tisková sestava.
 • Převod do nového roku: Přepracovaná funkce. Při převodu se automaticky zakládá nový rok, pokud dosud neexistuje.
 • Dynamická obratovka: Oprava chyby při spuštění.
 • Účtování, Panel DPH: Povolení nevyplnění sekce KH v případě, že je uveden kód DPH 7, 8, 43 nebo 44.
 • DPH, Přiznání DPH: Doplněn kód 25 – automaticky se načítá do řádku 25 přiznání. Nutno zrušit zadání v původní tabulce řádek SU a AU s kódem 25.
 • Účetní deník: Zcela přepracována tisková sestava. Možnost volitelného seskupování s kontrolními mezisoučty.
 • Opětovná kontrola na existenci polí DPH10_KOD,…, DIC, BANKA u Uctovano.db, případně jejich založení.
 • Adresář obchodních partnerů: Zcela přepracovány tiskové sestavy (+sjednoceny do jedné).

obslužné

 • Přepínání firmy: Zrušeno. Přepínání firem probíhá pouze v jednotlivých modulech.
 • Založení nové firmy: Zcela přepracovaná funkce.
 • Reindexace: Zcela přepracována a přemístěna z Plus do Obslužné.
 • Zrušena volba „Založit příští rok“. Nový rok se nyní automaticky zakládá při převodu do nového roku v Účetnictví.

mzdy

 • Přesunutí Přehledu náhrad za pracovní neschopnost a starších Přehledů o výši pojistného z Prowin Plus do modulu Mzdy.
 • Výpočet daně a daňového zvýhodnění: Opravena chyba, když nebyla nalezena žádná výplatní listina.
 • Výpočet daně a daňového zvýhodnění: Všechny legislativní údaje, které byly „natvrdo“, se nyní načítají z Nastavení programu.
 • Nastavení programu: Přidány nové údaje: Limit příjmu manžela/ky roční, Sleva na školku roční, Daňové zvýhodnění na děti 1-3.
 • Vylepšeno chování programu při výběru dosud nezaložené firmy.
 • Stroje: Zcela přepracována tisková sestava.
 • Fixní položky: Zcela přepracovaná sestava.

zvířata

 • Odběratelé a dodavatelé: Zcela přepracována tisková sestava.
 • Povolené druhy pohybů: Zcela přepracována tisková sestava.
 • Povolené stáje: Zcela přepracována tisková sestava.

faktury

 • Adresy: Zcela přepracovány a přidány tyto tiskové sestavy: Obálka DL, Obálka C5, Obálka C5 s okénkem a Obálka C6.

systém

 • Přidání knihovny MidasLib do Util.
 • Hlavní program jde nyní spustit pouze v jedné instanci.
 • Zobrazování informací pro uživatele přímo na hlavní obrazovce programu. Zvýraznění důležité zprávy.

—————————————— verze 217 – 15.2.2016 ——————————————

účetnictví

 • Prohlížení: Nulové datumy se nyní zobrazují správně jako prázdný text.
 • Účtování, Prohlížení, Oprava záznamu: Datum přijetí dokladu se nyní opravuje správně.
 • Účtování: vylepšeno zadávání údajů pro kontrolní hlášení.
 • Účtování: Doplněny logické kontroly Kontrolního hlášení pro všeobecný účetní doklad.
 • Účtování: Návrh doporučené sekce Kontrolního hlášení.
 • DPH, Podklady pro DPH: Sestava doplněna o pole Sekce (kontrolního hlášení).
 • Nová volba Kontrolní hlášení.
 • Účtování, Prohlížení: Oprava záznamu: Oprava kontroly kombinací pro DPH.
 • Účtování, Prohlížení: Znepřístupnění volby Oprava s protokolem.

—————————————— verze 216 – 7.2.2016 ——————————————

zásoby

 • Zrušení dočasného pole počátečních stavů POC_STAV. Zrušení dočasné funkce „Kontrola stavu zásob“.
 • Normalizace vzhledu některých formulářů.

mzdy

 • Přehled o výši pojistného: Hlášení, že tisk Přehledu umožněn pouze pro rok 2016, pro předchozí roky je možné tisknout Přehled v modulu Plus.

fakturace

 • Vystavení faktury: Zrušeno zaokrouhlování na padesátihaléře a zvedeno zaokrouhlování na koruny vždy nahoru.

účetnictví

 • Měsíční účtování: Doplněn rozbalovací seznam „Do dokladu DPH“ o novou nabídku „doplnit hodnotu ručně“. Uživatel si může ručně doplnit hodnotu libovolnou hodnotu dokladu DPH, která se nepřepisuje dokladem nebo fakturou.

—————————————— verze 215 – 4.2.2016 ——————————————

mzdy

 • Nový „Přehled o výši pojistného pro rok 2016“. Funkce byla přesunuta do modulu Mzdy. Pro starší roky se generují a tisknou formuláře v původním modulu Plus.
 • Rozvržení pracovní doby: Doplněn nový svátek (25. březen 2016 – Velký pátek).
 • Hrubé mzdy, Prohlížení, Oprava údajů: Údaje jdou nyní správně opravovat (tech:změna napojení na správný dataset).
 • Pracovníci, Tiskové sestavy, Potvrzení…podle zvláštní sazby daně: Správně se doplňuje řádek 1 a 2 příjmy a nově řádek 3 daní srážkovou (modul 9 srážková).
 • Položka „Potvrzení a oznámení“ přejmenována na „Hromadné oznámení zdravotní pojišťovně“.
 • Potvrzení a oznámení: Zrušen starý formulář „Potvrzení o zdanitelných příjmech“. Ten se nyní v nové verzi nachází v nabídce „Pracovníci, Tiskové sestavy“.
 • Hromadné oznámení zdravotní pojišťovny: Možnost ručního přidávání a editace pracovníka (např. pro případ, kdy pracovník k novému roku změní svoji pojišťovnu).

účetnictví

 • Účtování, Prohlížení, Oprava záznamu: Nyní jdou do pole Doklad DPH zadat libovolné znaky do délky 60 znaků.

vše

 • Sjednocení nápovědy všech modulů.

fakturace

 • Vydaná faktura: Zvýšení počtu zadávaných míst u pole MJ ze 4 na 5.

—————————————— verze 214 – 1.2.2016 ——————————————

vše

 • Pro bezpečnost dat je přístupná přímá aktualizace z programu pouze 30 sekund po spuštění programu. Jinak je nutné program ukončit a spustit znovu a poté hned zvolit aktualizaci na novou verzi.
 • Výběr firmy: Snížen počet viditelných složek v seznamu ze 100 na 20.

účetnictví

 • Účtování, Oprava záznamu s protokolem: Dotaz na další pokračování v činnosti.
 • Fakturace (zaúčtování): Doplnění nových kódů předmětu plnění 18, 19 a 20.

obslužné

 • Účetnictví: Nová funkce pročištění salda – uživatelská úprava.

plus

 • Konsolidace: doplnění údajů Kontrolního hlášení.

mzdy

 • Pracovníci, Oprava pracovníka: Zlepšeno chování při odškrtnutí pole „Podepsal prohlášení“.
 • Pracovníci, Tiskové sestavy: Přidána nová sestava „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti…podle zvláštní sazby daně“.
 • Výpočet daně a daňového zvýhodnění, sestava „Rekapitulace“: V nadpisu sestavy se správně uvádí aktuální rok namísto špatného roku 2012.

—————————————— verze 213 – 27.1.2016 ——————————————

vše

 • Preventivní uzavření databáze před provedením aktualizace verze.

mzdy

 • Pracovníci: Zcela přepracování tiskopis POTVRZENÍ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti… vzor 23.
 • Roční zúčtování daně: Položka v hlavní nabídce přejmenována na „Výpočet daně a daňového zvýhodnění“. Tiskopis upraven na vzor 20, zdaňovací období variantně podle zvoleného roku.
 • Změněny Upravené redukční hranice pro rok 2016, maximální a měsíční vyměřovací základ roční pro SP.
 • Při spuštění firmy roku 2016 se kontroluje správnost nastavení minimální mzdy a max. vyměř. základu pro SP.

—————————————— verze 212 – 21.1.2016 ——————————————

účetnictví

 • Prohlížení: Zlepšení vzhledu a čitelnosti přehledu.

majetek

 • kompletní oprava napojení editačních políček na zdroj dat.
 • Zvětšení písma a sjednocení barevného schématu.

—————————————— verze 211 – 11.1.2016 ——————————————

účetnictví

 • Účtování: Oprava kontroly dat před zápisem (Hlášení: Chybná data na panelu DPH).
 • Účtování: Oprava údajů: Nyní správně zapisuje pole Sekce KH.

vše

 • Sjednocení vzhledu, výběru firmy a zobrazování cesty firmy a roku v hlavní nabídce.

mzdy

 • e-Podání: Generování ELDP a ONZ pouze do XML souboru. Zrušení ZFO možnosti.
 • Příloha k žádosti o dávku nem. pojištění: Upraven vzhled formuláře.
 • Nahrání XML do ČSSZ: Upraven vzhled a popisy formuláře.

—————————————— verze 210 – 8.10.2016 ——————————————

mzdy

 • Do založení souborů opětovně přidána procedura pro doplnění chybějících polí a tabulek.

—————————————— verze 209 – 7.10.2016 ——————————————

účetnictví

 • Kontrolní hlášení.

vše

 • automatický update databáze s možností přímého stažení a instalace.
 • oznámení o nové verzi programu na webu.

mzdy

 • Roční převod: opravena chyba – doplněny pole do osobních karet).

faktury

 • Zaúčtování vydané faktury: Doplňuje se DIČ a staré kódy DPH nahrazeny novými.

—————————————— verze 208 – 10.12.2015 ——————————————

účetnictví

 • Měsíční účtování / Zůstatky: Nyní správně načítá zůstatky a ignoruje zrušené věty.

mzdy

 • Mzdová sumarizace: Opraven filtrování podle střediska.

systém

 • Převod do nového vývojového prostředí Delphi DX.

—————————————— verze 207 – 10.11.2015 ——————————————

mzdy

 • Prohlížení mezd: Přepracován způsob zobrazení a filtrování. Přidán filtr podle čísla pracovníka a modulu.
 • Mzdový list 2 a Mzdová sumarizace: Doplněny hodnoty modulu 90 (2. pilíř).

—————————————— verze 206 – 21.10.2015 ——————————————

mzdy

 • Mzdové listy / Mzdový list 2: Standardní názvy osobních ohodnocení (např. Osobní ohodnocení 3) nahrazeny skutečnými názvy z nastavení programu (např. Příplatky za vedení).
 • Příloha k žádosti o dávku nem. poj. (NEMPRI): U podání v roce 2015 se pouze vytvoří XML souboru pro pozdější nahrání na portál. Podrobnosti najdete pod tlačítkem Nápověda.
 • nová funkce: Nahrání XML souboru do ČSSZ.

majetek

 • Drobný majetek: Nové pole Rozlišovací klíče, pro specifičtější rozčlenění DHIM. Pole Rozlišovací klíče začleněno do filtru Tiskových sestav a do Ročního převodu.
 • Přepracování vzhledu, zjednodušení a sjednocení ovládání programu.

—————————————— verze 205 – 3.8.2015 ——————————————

mzdy

 • Rozvržení pracovní doby: Nová tisková přehledová sestava kalendářů. Drobné systémové úpravy v editaci záznamů.

zvířata

 • Položkové seznamy / Položkový seznam: Místo nevyužívaného pole SKP sestava zobrazuje pole Datum narození.

obslužné

 • Účetnictví / Vypustit věty..: Oprava chyby při přenosu dat, nyní se správně přenáší údaje s druhou sníženou sazbou.

—————————————— verze 204 – 7.5.2015 ——————————————

vše

 • Na některých počítačích oprava chyby chybějícího modulu Midas.dll (modul nahrazen řešením ABS Memory table). Týká se Účtování, Dynamické obratovky, Sumáře mzdových listů, Roční zúčtování daně a Potvrzení o zdanitelných příjmech.

—————————————— verze 203 – 5.5.2015 ——————————————

systém

 • Výměna memory datasetu (Mzdy / Roční zúčtování daně, Účetnictví / Účtování / Rekapitulace, Účetnictví / Dynamická obratovka).

faktury

 • Fakturace: U Inverzní faktury je možno zadávat cenu za jednotku na 3 des. místa (včetně zobrazení na faktuře).

mzdy

 • e-Podání: Nový formulář ČSSZ ELDP.zfo.
 • Fixní položky: Oprava vnesené chyby – nenačítali se data do políček.
 • Upraveny funkce pro výpočet solidární daně a základu pro solidární daň. (Výpočet výplat, Daňový protokol, Mzdový list 1 a Potvrzení o zdanitelných příjmech)
 • Pracovníci: Do karty přidáno pole Podepsal prohlášení na měsíce, kde můžete specifikovat, na které měsíce pracovník podepsal Prohlášení. U pracovníků, kteří mají zaškrtnuto Podepsal prohlášení, se automaticky doplní rozsah celého roku 1-12. Pole je přidáno z důvodů nového Potvrzení o zdanitelných příjmech.
 • Pracovníci: Do karty přidáno zaškrtávací pole Nerezident. Pole je přidáno z důvodů nového Potvrzení o zdanitelných příjmech.
 • Pracovníci: U přehledu pracovníků přidána záložka Tisk, do které budou postupně přesouvány tiskové sestavy, která mají vazbu na konkrétního pracovníka (např. Potvrzení o zdanitelných příjmech vz. 23).
 • Různé: promítnutí nových polí PROHLASENI_MESICE a NEREZIDENT do Konsolidace firem a Ročního převodu mezd.

—————————————— verze 202 – 21.4.2015 ——————————————

systém

 • Oprava chyb některých starších sestav QuickReport v souvislosti s přechodem na nový vývojový počítač.

—————————————— verze 201 – 20.4.2015 ——————————————

plus

 • Účetnictví / Konsolidace: Přidání polí pro druhou sníženou sazbu DPH.

—————————————— verze 200 – 14.4.2015 ——————————————

plus

 • Účetnictví / Rozvaha pro příspěvkové organizace: Změna šablony.

mzdy

 • Pracovníci: Do databáze přidáno pole Nerezident. Zpřístupněno bude ve verzi 203.

—————————————— verze 199 – 11.3.2015 ——————————————

mzdy

 • Základní měsíční chody / Výplatní pásky: Nově tisk Hodinového průměru na náhrady a volba (ne)tisku obou průměrů.

účetnictví

 • Účtování / Prohlížení / Oprava: Kontrola na datum zdanitelného plnění.
 • Účtování / Zůstatky: Nyní se správně načítají kontrolní zůstatky účtů.
 • Střediska / Tisk: Přepracována tisková předloha.

—————————————— verze 198 – 20.2.2015 ——————————————

účetnictví

 • DPH / Úpravy týkající se druhé snížené daně v tiskopisech Podklady pro DPH a úpravy XML pro Přiznání k DPH (nově se odesílá XML na Daňový portál MFČR).

—————————————— verze 197 – 17.2.2015 ——————————————

plus

 • Mzdy / Přehled o výši pojistného: Zcela přepracován způsob generování XML (z důvodů změn ČSSZ zrušena možnost přímého tisku a formuláře zfo.) Program rozpozná starší roky a pokud budete chtít vytvořit Přehled zpětně, nabídne automaticky původní verzi práce s přehledem.

mzdy

 • Základní měsíční chody / Seznam pojištěnců: Oprava zobrazení a zlepšení přehlednosti ovládání.

—————————————— verze 196 – 4.2.2015 ——————————————

obslužné

 • ISP / Doplnění o údaj zaměstnavatele AA0676.

—————————————— verze 195 – 3.2.2015 ——————————————

obslužné

 • ISP / Doplnění osobní karty: Zcela přepracováno načítání polí platných od roku 2014. Nyní je možné pole načítat automaticky nebo z karty ISP.
 • ISP / Doplnění osobní karty: Oprava načítání některých políček.
 • ISP: Zpřehlednění zadávání údajů.
 • Přepnutí subsystémů: Zjednodušení přepnutí.

mzdy

 • Rozvržení pracovní doby: Při editaci si pamatuje naposledy navolený měsíc.

účetnictví

 • Účtování: Odstraněna chyba při kontrole čísla faktury na duplicitu – nyní přijme i čísla dlouhé 10 a více znaků.

—————————————— verze 194 – 21.1.2015 ——————————————

plus

 • Program si pamatuje poslední záložku v hlavní nabídce.
 • Plus / Přepnutí mezi firmami: Oprava chyby na některých počítačích s WinXP.

mzdy

 • Roční zúčtování daně: Přidáno pole 18a) Sleva na dani za umístění dítěte (tzv. školkovné). Nový formulář „Výpočet daně a daňového zhodnocení“.
 • Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění: Aktualizace šablony nempri.zfo (vydání 21.10.2014).
 • Nový typ režimu celé obrazovky pod názvem Lupa. Normalizace písma a podpora více monitorů.

účetnictví

 • DPH / Přiznání k DPH / Tisk: Nový tiskopis pro rok 2015 vzor 19. Pro starší roky zůstává v platnosti formulář vzor 18.
 • Účtování: Při zadávání účetního předpisu přidána informativní kontrola na duplicitu čísla faktury.

vše

 • Z důvodů kompatibility s novými verzemi operačního systému zrušeny volby Bezpečnostní kopie. Dočasně deaktivováno zjištění nové verze na webu (u Zásob Avast chybně detekoval soubor jako FileRep.)

—————————————— verze 193 – 15.1.2015 ——————————————

mzdy

 • Výpočet mzdy, Daňový protokol, Mzdový list: mění se solidární daň ze 103768 Kč na 106444 Kč.
 • Hrubé mzdy a náhrady: Mění se redukční hranice pro výpočet náhrad za pracovní neschopnost pro rok 2015.
 • Roční převod: Maximální VZ roční pro sociální pojištění se zvyšuje z 1245216 na 1277328 Kč. Maximální VZ roční pro sociální pojištění zůstává neomezen.
 • Roční převod: Minimální mzda se zvyšuje z 8500 Kč na 9200 Kč.
 • Roční převod: Opravena chyba při zakládání karet pracovníků u firem, které nepoužívají ISP.
 • doplněny státní svátky 2015, 2016

zásoby

 • Zadávání měsíčních pohybů / Pořízení: oprava načítání položek.

—————————————— verze 192 – 12.1.2015 ——————————————

vše

 • úprava aktivace programu pro rok 2015
 • Přepracována většina formulářů (sjednocení grafiky, zlepšení ovládání, lepší přehlednost).
 • Na většinu formulářů vložena nápověda (tlačítko Nápověda nebo klávesa F1).
 • u některých oken zrušen Režim celé obrazovky.
 • celý program portován ze staršího vývojového prostředí na Delphi XE5 (úpravy formátů datumů a tiskové výstupy QuickReport, jiný převod kódových stránek Ansi do Utf8 u všech XML výstupů).

mzdy

 • Potvrzení: Potvrzení o zdanitelných příjmech upraveno na verzi 22 (drobné úpravy v textu).
 • Roční převod: Nová daňová zvýhodnění na více dětí. Oprava přidávání údajů o ISP.
 • Děti, Pracovníci: Karta dítěte pracovníka rozšířena o pole Datum narození.
 • rozšíření tabulky deti.db o pole Datum_narozeni. Automatický dopočet datumu narození dle rodného čísla.
 • Děti, Pracovníci: Karta dítěte pracovníka rozšířena o pole Pořadí.
 • rozšíření tabulky deti.db o pole Poradi (pořadí dítěte pro určení sazeb). Automatický dopočet pořadí dítěte dle datumu narození.

účetnictví

 • Účtování / Prohlížení: Možnost opravy údajů druhé snížené sazby.
 • Měsíční účtování: zápis hodnot druhé snížené sazby DPH
 • Základní parametry: přidána druhá snížená sazba DPH
 • zakládání nových a dočasných tabulek Uctovano.db doplněno ve všech částech programů o pole Dic, Banka a polí druhé snížené sazby DPH (DPH10_kod, DPH10_kcs, DPH10_zaklad).

obslužné

 • Účetnictví / Vypustit věty v určitém intervalu: Zrušena kontrola na horní hranici.

fakturace

 • Zprovozněna dříve zablokovaná funkce Archiv faktur.

zásoby

 • Tiskové výstupy: Zadávání datumu upraveno (odstraněno omezení na rok 2009)

majetek

 • Rozšířeno pole Název v HIM ze 30 znaků na 60 ve všech částech programu.

—————————————— verze 191 – 1.9.2014 ——————————————

mzdy

 • Karta pracovníka: Opět umožněna sleva na poplatníka u důchodců.

—————————————— verze 189 – 16.7.2014 ——————————————

obslužné

 • ISP: přidány nové pole, zrušení starých a vytváření XML dle nových pravidel od roku 2014.

—————————————— verze 189 – 15.5.2014 ——————————————

zásoby

 • Ceník a skladové karty: Tlačítko Skladová karta se zobrazí pouze tehdy, když je v seznamu nenulový počet záznamů.
 • Kontrola stavu zásob: Možnost přímé opravy koncových stavů a částek u nomenklatur s nesprávným stavem.
 • Pořízení pohybů / Opravit: Dočasně zrušeno pole Počáteční stav.
 • Ceník: Dočasně zrušen sloupec Počáteční stav.

majetek

 • Roční převod: převádí se i údaje Majetkový účet SU, AU.

plus

 • Účetnictví / Rozvaha: Oprava směrné rozvahy pr příspěvkové organizace.

—————————————— verze 188 – 20.2.2014 ——————————————

účetnictví

 • DPH / Přiznání k DPH: Nová šablona Přiznání k DPH pro rok 2014. Kontrola na existenci šablony pro nastavený rok.

mzdy

 • Výpočet výplat: drobná úprava zápisu zálohové čásky větší než 1000000 Kč, chyba se projevovala u Mzdového listu a výplat větších než 1000000 Kč.
 • Výpočet výplat: oprava zaokrouhlování při výpočtu 2. pilíře a neurčených případů soc. poj. Nyní správně zaokrouhluje celé částky.

plus

 • Konsolidace: Oprava drobné chyby – při sehrávání se zapisuje správně měsíc vyřazení.

—————————————— verze 187 – 12.2.2014 ——————————————

mzdy

 • Roční zúčtování daně za minulý rok: řádek 13 (sleva na poplatníka) je možné korigovat.
 • Základní měsíční chody / Výplatní páska: Hodnota čisté mzdy nyní správně ponížena o II. pilíř.
 • Položková statistika / Čistá mzda / Tisk i Potvrzení: Hodnota čisté mzdy nyní správně ponížena o II. pilíř.

—————————————— verze 186 – 7.2.2014 ——————————————

mzdy

 • rozdělení výpočtu solidární daně a základu podle roku (2013, 2014).

—————————————— verze 185 – 7.2.2014 ——————————————

mzdy

 • Potvrzení o zdanitelných příjmech: Nyní správně načítá řádek 14 – solidární zvýšení daně u záloh v měsících.

—————————————— verze 184 – 5.2.2014 ——————————————

mzdy

 • opraven měsíční základ pro výpočet solidární daně pro rok 2014 na částku 103 768 Kč

—————————————— verze 183 – 2.2.2014 ——————————————

mzdy

 • doplněn nový kalendář státních svátků pro rok 2014
 • Hrubé mzdy / Náhrada za nemoc: systém se vrací z 21 zpět na 14 kalendářních dnů. Nemoci zahájené v roce 2013 zůstávají na stávajících 21 dnech.
 • Hrubé mzdy / Nové redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy.
 • Defaultní vyměřovací základ změněn na 1245216 Kč. U již převedených dat je NUTNÉ v parametrech ručně změnit na novou hodnotu.
 • Roční zúčtování za minulý rok: Nový (pozměněný) tiskopis vzor č. 18.
 • Pracovníci / Karta pracovníka / Daňové údaje: V seznamu způsobu zdanění a ve výpočtu zdaňování změněna částka z 5000 Kč na 10000 Kč pro 15 % zdanění daní srážkovou, jen u DPP.

—————————————— verze 182 – 24.1.2014 ——————————————

účetnictví

 • DPH: Možnost odeslat Přiznání DPH elektronicky přímo do datové schránky.
 • Základní parametry / záložka Ostatní natavení: přidána položka umístění programu Form Filler 602.

mzdy

 • Potvrzení a hlášení: Upravené hlášení Potvrzení o zdanitelných příjmech tiskopis č. 21.
 • Zúčtování mezd: Oprava drobné chyby – pokud nejsou v účetním předpisu zadány účty pro 2. pilíř, hlásil program při zúčtování mezd chybu.

majetek

 • Inventurní soupis a místní seznam: Opravena chyba v dočasném souboru pro tisk. (technická pozn: docházelo k přetečení SmallInt u pole Skupina)

obslužné

 • ISP: Do hlášení se načítá údaj U58 – Počet pracovních dnů nemoci za sledované období.

—————————————— verze 181 – 17.12.2013 ——————————————

majetek

 • Inventurní soupis a místní seznam: Možnost seskupení sestavy podle SUAU + sekundární třídění podle Inventárního čísla.

obslužné

 • Společné / Export dat: Doplněn přímý export libovolné tabulky do souboru XLS. Nyní podporuje i nejnovější verze MS Excel

vše

 • Pokud bude k dispozici na webu nová verze programu a nemáte ji dosud nainstalovánu, zobrazí se jednou denně informační hlášení.

—————————————— verze 180 – 29.10.2013 ——————————————

zásoby

 • Pořízení pohybů / Skladová karta: Přidána položka Počáteční stav

účetnictví

 • Účtování / Kontrola čísla dokladu na duplicitu

mzdy

 • Účetní předpis / Doplnění zaúčtování II. pilíře
 • Zúčtování mezd / Doplnění zaúčtování II. pilíře

plus

 • Obslužné / Konsolidace firem / Odesílání a příjem dat z/na FTP server
 • Obslužné / Konsolidace firem / Konsolidace rozšířena na více středisek

—————————————— verze 145 – 19.10.2011 ——————————————

vše

 • technická poznámka: projekt převeden do nového vývojového prostředí
 • opraveny drobné grafické nesrovnalosti při přechodu na nové vývojové prostředí

účetnictví

 • výkaz Přiznání k DPH – drobné textové úpravy v tiskové sestavě
 • Účtování – změna seznamu kódů DPH a rozšíření automatického pořizování DPH pro režim přenesené daňové povinnosti (řádek 10, 11, 43 a 44) s AU 420 a 410

fakturace

 • vystavené faktury – DPH u položky se nyní dle platné legislativy nezaokrouhluje
 • vystavené faktury – daňový doklad při provedení opravy výše daně zobrazuje text „oprava celkem“

zvířata

 • sestavy Roční daňové odpisy – správně dosazuje daňový odpis u daňové skupiny 0

—————————————— verze 144 – 20.7.2011 ——————————————

plus

 • Nastavení / Automatické zálohování: nově zálohování do libovolné složky, standardně změněno na složku C:\Prowin_zalohy

účetnictví

 • Základní parametry / Ostatní nastavení: Nastavení tisku zodpovědných osob na účetní doklad.
 • Účtování / Tisk dokladů: Tisk zodpovědných osob.

faktury

 • Úprava typu dokladu – opravné namísto dobropisu a vrubopisu.

mzdy

 • Nové formuláře ČSSZ ELDP a ONZ (opravují chybu nesouladu rodného čísla a pohlaví při hromadném podání).
 • Nový formulář „Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele“ pro VZP a další pojišťovny. Doplnění nových potřebných údajů.

vše

 • technická úprava: id subsystémů

—————————————— verze 143 – 9.5.2011 ——————————————

mzdy

 • Výplatní pásky – z výpočtu čisté mzdy byl vyloučen modul 3 (naturální mzda)

účetnictví

 • Výkaz Přiznání k DPH – drobné textové úpravy v tiskové sestavě.
 • Účtování DPH na vstupu – změna textu „zdaň. plnění“ na text „přijetí daň. dokladu“ podle zadaných hodnot.
 • Účtování DPH – oprava nároků na odpočet daně ze zdaň. plnění na řádcích 3 až 13, nově do řádků 43 a 44 (v roce 2010 44 a 45).
 • Účtování DPH – opravena přehledová tabulka kódů DPH v platném znění pro rok 2011.

zvířata

 • Stájový registr prasat – drobná úprava zobrazování formuláře.

—————————————— verze 142 – 13.4.2011 ——————————————

plus účetnictví

 • Výkaz zisků a ztrát pro příspěvkové organizace – oprava výpočtu – nyní správně načítá hodnoty hospodářské činnosti aktuálního období.
 • Rozvaha – oprava výpočtu – nyní správně načítá hodnoty účtu 493 při změně období.

mzdy

 • e-Podání ČSSZ: pole muž/žena ve formuláři ONZ změněny podle nové šablony ČSSZ.

—————————————— verze 141 – 12.4.2011 ——————————————

plus účetnictví

 • Výkaz zisků a ztrát pro příspěvkové organizace.
 • Rozvaha pro příspěvkové organizace.

účetnictví

 • DPH – drobné změny v naplňování formuláře Přiznání k DPH (oddíl B)
 • Výkaz zisků a ztrát pro příspěvkové organizace
 • Rozvaha pro příspěvkové organizace

zvířata

 • Plán odpisů – u daňové skupiny 0 nekrátí daňový odpis podle vyřazení

—————————————— verze 140 – 16.2.2011 ——————————————

účetnictví

 • DPH – upravený nový formulář Přiznání k DPH. Opraven výpočet údajů.

mzdy

 • e-Podání ČSSZ: nový formulář ELDP a ONZ.

—————————————— verze 139 – 14.2.2011 ——————————————

účetnictví

 • DPH – nový formulář Přiznání k DPH. Ve středu bude k dispozici další verze s mírnými korekcemi.

plus mzdy

 • nový formulář Přehled o výši pojistného pro rok 2011.

mzdy

 • Nový formulář Výpočet daně a daňového zvýhodnění vzor číslo 15.

—————————————— verze 138 – 7.2.2011 ——————————————

fakturace

 • Subsystém Fakturace na některých konfiguracích počítače vykazoval chybu při ukládání a zobrazování vydaných faktur.

—————————————— verze 137 – 7.2.2011 ——————————————

mzdy

 • Karty pracovníků a hlavní nabídka: vrácení položky Průměrů na nemoc.

—————————————— verze 136 – 3.2.2011 ——————————————

plus mzdy

 • Potvrzení o zdanitelných příjmech upraveno na vzor číslo 18.

účetnictví

 • Střediska: Oprava záznamu klasickým způsobem editačního okna. Logická a vzhledová úprava.

mzdy

 • Pořizování náhrad na nemoc: Upraven výpočet při nemoci začínající v minulém roce a pokračující v roce aktuálním.
 • Kalendáře RPD: Zlepšena práce s kalendářem.
 • Karta pracovníka: doplněno nové pole pro výběr kalendáře minulého roku.
 • Formulář ELDP: Upraven údaj za rok. Nyní se načítá aktuálně zpracovávaný rok.
 • Roční převod: Upraven maximální vyměřovací základ soc. a zdrav. poj. pro rok 2011 ve výši 1 781 280 Kč.
 • Znepřístupněny průměry na nemoc na kartě pracovníka a hlavní obrazovce.
 • Znepřístupněn starý Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách.
 • Parametry: Znepřístupněny zastaralé redukční hranice pro nemoc do roku 2009.
 • Parametry: Znepřístupněny sazby pro nemoc do roku 2009.

—————————————— verze 135 – 24.1.2011 ——————————————

plus mzdy

 • Přehled o výši pojistného: nový výpočet ? náhrad mzdy v závislosti na kódu sazby pojistného.
 • drobné logické a vzhledové úpravy

mzdy

 • Roční převod: nová sleva na poplatníka 1970. Zápis do parametrů a na karty pracovníků.
 • Zúčtování mezd, odvody, Příkazy k úhradě: nový výpočet ? náhrad mzdy v závislosti na kódu sazby pojistného.
 • Pořízení mezd: zaměstnavatel hradí zaměstnanci prvních 21 dnů nemoci.
 • Nový kalendář svátků pro rok 2011.
 • Pracovníci: logická a vzhledová úprava: tlačítka Přidat, Opravit a Smazat byly seskupeny pod jedno tlačítko Záznam. Dvojklikem nebo Enterem je možné záznam opravit, klávesou Ins záznam přidat, klávesou Delete smazat.
 • Detail pracovníka: logická a vzhledová úprava: tlačítko Storno zrušeno (ukončení bez uložení je možné klávesou Esc nebo křížkem).Ukládání hodnot tlačítkem Uložit nebo klávesou F2.

fakturace

 • Adresář a detail adresy: Logická a vzhledová úprava.
 • Bankovní účty: Logická a vzhledová úprava.
 • Drobné grafické úpravy faktury.

účetnictví

 • účetní rozvrh a detail účtu: Logická a vzhledová úprava.

obslužné

 • Účetnictví: úprava importu z G-softu (přizpůsobení nové struktuře importovaných souborů)

—————————————— verze 134 – 13.12.2010 ——————————————

plus

 • opravná verze, která koriguje chybu modulu Plus při spouštění.

—————————————— verze 133 – 6.12.2010 ——————————————

mzdy

 • Nastavení parametrů, záložka Pojištění, daně a účtování: rozšířen počet polí pro sloupce, které nejsou do výpočtu pojištění a daní z 5 na 8.
 • Zpracování, prohlížení základních souborů: dvojklik zobrazí odpovídající údaje, přehled hrubých mezd možno zvětšit na celou obrazovku.

—————————————— verze 132 – 29.9.2010 ——————————————

zásoby

 • Zaokrouhlení částky celkem u dokladu Prodejka na celé koruny nahoru.

mzdy

 • Pracovníci / Karta pracovníka: úprava algoritmu pro výběr Rozvržení pracovní doby do karty pracovníka.
 • Rozvržení pracovní doby: Oprava chybného označení svátku – správně patří svátek dne 28.9.2010.
 • Rozvržení pracovní doby: Doplnění součtu hodin pro vyznačený měsíc.
 • Rozvržení pracovní doby: Drobné úpravy vzhledu.

účetnictví

 • Prohlížení a Prohlížení / Filtr: změny v uspořádání a vzhledu. Možnost zvětšení okna na celou obrazovku.
 • Pohyby na účtu: změny v uspořádání a vzhledu. Možnost zvětšení okna na celou obrazovku.
 • Účtování / Úhrady: změny v uspořádání a vzhledu. Možnost zvětšení okna na celou obrazovku.

—————————————— verze 131 – 25.3.2010 ——————————————

mzdy

 • ELDP: Načítá se pole Výdělečná činnost od takto: pokud je na kartě pracovníka vyplněn údaj Skutečný vstup do zaměstnání, doplní se tento datum. V opačném případě se doplní datum Pracovní poměr trvá od.
 • ELDP: Doplněna nová šablona pro ELDP od ČSSZ.

—————————————— verze 130 – 23.3.2010 ——————————————

účetnictví

 • Univerzální výstup: vyšší částky MD a DAL v řádech desítek miliónů se kromě náhledu nyní vytisknou i na tiskárně.

mzdy

 • ELDP: nyní se správně naplňují detailní řádky o průběhu pojištění v daném roce.

plus

 • Konsolidace: speciální funkce pro slučování výstupů Účetnictví a Mezd do nové konsolidované firmy (Konsolidovaná firma = matka + dcera).

—————————————— verze 129 – 15.2.2010 ——————————————

účetnictví

 • Import dat Ekosoft: sazby DPH se nyní čtou přímo z parametrů programu.
 • Přiznání DPH: upravený formulář Přiznání k DPH vzor č. 16.
 • Účetní rozvaha – export do Excelu: drobné textové úpravy šablony účetní rozvahy.

—————————————— verze 128 – 4.2.2010 ——————————————

mzdy

 • Potvrzení o zdanitelných příjmech: úprava výpočtu soc. poj. dle nové legislativy.
 • Roční zúčtování daně – Přehled: upraven rok přehledu.

—————————————— verze 127 – 4.2.2010 ——————————————

plus

 • Slevy na pojistném: omezení pouze do roku 2009.

mzdy

 • Přehled o výši pojistného: Slevy na pojistném již nejsou pro rok 2010 uplatňovány. Upraven formulář a vstupní pole dle nové legislativy.
 • Odvody: Slevy na pojistném již nejsou pro rok 2010 uplatňovány.
 • Zúčtování mezd: Slevy na pojistném již nejsou pro rok 2010 uplatňovány.
 • Příkazy do banky: Slevy na pojistném již nejsou pro rok 2010 uplatňovány.
 • Výplatní pásky: Nyní správně načítá údaj Čistá mzda (nezapočítává daňové bonusy).

—————————————— verze 126 – 1.2.2010 ——————————————

plus

 • Při spuštění se již nezobrazuje chybové hlášení chybějícího souboru.

mzdy

 • Potvrzení o zdanitelných příjmech: upraveno dle nové legislativy na vzor č. 17.
 • Roční zúčtování daně za rok 2009: upraveno dle nové legislativy na vzor č. 14.
 • Podklady pro evidenční listy: nyní správně načítá počty kalendářních dnů nemoci, OČR a peněžité pomoci z tabulky náhrad.

—————————————— verze 125 – 1.2.2010 ——————————————

účetnictví

 • Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát: Upraveny šablony Excelu dle legislativy za rok 2009.

mzdy

 • Pořizování náhrad za nemoc: Nyní dle nové legislativy používá nové redukční hranice průměrného hodinového výdělku.
 • Pořizování náhrad za karanténu: Nyní dle nové legislativy používá novou procentní sazbu za 1. až 14. den karantény.

—————————————— verze 124 – 18.1.2010 ——————————————

plocha

 • přidána ikona Prowin Mzdy 2010. Ikonu Prowin Mzdy 2009 je možné smazat, protože rok 2009 i 2010 používají stejný program.

obslužné

 • Česká pošta: oprava chyby při zadávání datumu vytvoření textového souboru. Nyní odblokováno i pro roky větší než 2009.

mzdy

 • Roční převod: Nyní se správně převedou do nového roku všechna pole pracovníků.
 • Roční převod: Nyní se správně nahradí staré parametry novými dle platné legislativy pro rok 2010 a nastavení sloupců náhrad.
 • Rozvržení pracovní doby: Doplnění kalendáře placených svátků pro rok 2010.
 • e-Podání ČSSZ: nové šablony ČSSZ. Šablony jsou nyní dodávány společně s programem Prowin a v Nastavení / Parametry programu byly zrušeny odpovídající pole.

účetnictví

 • Roční převod souborů: změna sazeb DPH na hodnoty platné pro rok 2010.

plus

 • Zrušení obrázků.

Napsat komentář