Zúčtování zásob

Vlastní zúčtování zásob se provede po stisknutí tlačítka „Zúčtování zásob“. Zadáme měsíc, který se má zúčtovat a číslo účetního dokladu. Účetní případy se zapíší přímo do účetnictví (soubor „Uctovano.db“) jako nová dávka.

Každá položka se zúčtuje jen jednou bez ohledu na to, kolikrát byl vyvolán účtovací chod.

Zúčtování zásob lze vyvolat i opakovaně, při každém dalším zúčtování se účtují jen ty položky, které se nezaúčtovaly v krocích předchozích. Pokud už v daném měsíci byly zásoby zúčtovány, doúčtuje se pouze rozdíl. Z toho vyplývá, že pokud by se účtovací chod spustil opakovaně, při druhém spuštění již nic účtovat nebude.

Po zúčtování se vytiskne účetní doklad. Pokud jde o účtování opakované a původní účetní zápis byl v účetnictví opravován (s protokolem nebo bez protokolu), provede počítač doúčtování tak, aby stav v účetnictví včetně ručních zásahů při opravách odpovídal stavu ve skladové evidenci.

Zúčtování se neprovede, je-li v účetnictví měsíc zúčtování uzavřený.

Vede-li se účetnictví na jiném počítači, než skladová agenda, překopíruje se při spuštění účtovacího chodu soubor s parametry účetnictví z počítače účetního skladového (aby v dalším období bylo ve skladovém počítači aktuální nastavení účetních parametrů).

Napsat komentář