Zúčtování mezd

Zúčtování mezd se provede po stisknutí tlačítka „Zúčtování mezd“. Zadáme měsíc, který se má zúčtovat a číslo účetního dokladu. Účetní případy se zapíší přímo do účetnictví do souboru „Uctovano.db“ jako nová dávka. Každá položka se zúčtuje jen jednou bez ohledu na to, kolikrát byl vyvolán chod. Zúčtování mezd lze vyvolat i opakovaně – při každém dalším zúčtování se účtují jen ty položky, které se nezúčtovaly v krocích předchozích. Pokud v daném měsíci byly mzdy zúčtovány, doúčtuje se pouze rozdíl. Z toho vyplývá, že pokud by se účtovací chod spustil opakovaně, při druhém a dalším spuštění již nic účtovat nebude. Po zúčtování se vytiskne účetní doklad. Pokud jde o účtování opakované a původní účetní zápis byl v účetnictví opravován (s protokolem nebo bez protokolu), provede počítač doúčtování tak, aby stav v účetnictví včetně ručních zásahů při opravách odpovídal stavu ve výplatní listině. Zúčtování se neprovede, je-li v účetnictví měsíc zúčtování uzavřený.

Vede-li se účetnictví na jiném počítači, než mzdová agenda, překopíruje se při spuštění účtovacího chodu mezd soubor s parametry účetnictví účetního počítače do počítače mzdové agendy, aby v dalším období bylo ve mzdovém počítači aktuální nastavení účetních parametrů.

Napsat komentář