Zúčtování mechanizace

Výrobní hospodářské organizace často účtují do nákladů nejen mzdové náklady, ale také vnitropodnikové náklady, vzniklé při práci vlastními mechanizačními prostředky. Práce mechanizace se účtuje jako výnos střediska, které mechanizace vlastní a náklad střediska, pro které mechanizace pracovala. Vlastní mzda pracovníka se v tomto případě účtuje jako náklad toho, komu patří stroj. Tyto údaje se promítají v kalkulačních sestavách. Zúčtování práce mechanizace se v projektu zadává ve mzdové agendě, neboť žádná mechanizace nemůže pracovat bez lidské práce.

Pokud organizace požaduje účtování mechanizovaných prací, založí si číselník mechanizačních prostředků, sestaví si ceník hodinových prací těchto mechanizačních prostředků a údaje zadá do počítače tlačítkem „Stroj“. Jako SU, AU, středisko a výkon zadáváme, komu se budou účtovat tržby za práci konkrétního stroje.

TIP: Tento postup je možno využít nejen pro práci strojů, ale také např. pro práci řemeslníků, opravářů, apod.

Napsat komentář