Zúčtování HIM

Jedenkrát za měsíc se převedou zúčtované položky ze souboru dlouhodobého majetku do účetnictví. Účetní předpis, podle něhož se položky účtují, si uživatel určí sám podle svých zcela konkrétních potřeb. Vše řídí tzv. „účtovací kódy“. Měsíční zúčtování se děje ve dvou krocích:

 1. Zúčtování odpisů – Pro účtování odpisů jsou vyhrazeny kódy s čísly 1 až 99, což odpovídá účtování odpisů pro účetní skupinu 1 až 99. Odpisy se účtují sumarizovaně.
 2. Účtování pohybů (zařazení či vyřazení) – Pro zúčtování pohybů v zadaném účetním období slouží účtovací kódy pro zařazení. Ten zadáváme povinně při zařazení nové položky do souboru, nebo při vyřazení (který zadáváme povinně při vyřazení položky ze souboru). Zde platí, že kódy musí být větší než 99. Konkrétní číselník kódů si uživatel stanoví sám, ke každému kódu se uvede úplný účetní předpis, kterým se pohyb daného kódu bude účtovat. Každá položka se zúčtuje jen jednou, bez ohledu na to, kolikrát byl vyvolán úučtovací chod. Účtovací chod lze vyvolat i opakovaně, při každém dalším zúčtování se účtují jen ty položky, které se nezúčtovaly v krocích předchozích. Lze tedy opakovaně dohrávat položky do souboru a následně je i dodatečně účtovat. Zařazení a vyřazení dlouhodobého majetku se účtuje položkově.

Poznámka: Praxe ukazuje, že kvůli přehlednosti a rychlé orientaci se osvědčilo, kdy kódy pro zařazení se zadají o 100 větší než je účetní skupina a kódy pro vyřazení jsou o 200 větší než je účetní skupina, tedy 101=kód pro zařazení položky v účetní skupině 1, 201=kód pro vyřazení položky v účetní skupině 1.

Zúčtování se neprovede, je-li v účetnictví měsíc zúčtování uzavřený. Vede-li se účetnictví na jiném počítači, než majetková agenda, překopíruje se při spuštění účtovacího chodu majetku soubor s parametry účetnictví z počítače účetního do počítače majetkového (aby v dalším období bylo v majetkovém počítači aktuální nastavení účetních parametrů.

Postup:

 1. Zadání měsíce a dokladu (např. 7/08 – 16067).
 2. Účtuj
 3. Tisk

Technické informace

Účtování

 • Je-li účetnictví na jiném počítači
  •  Otestuje, zda jsou v hlavním počítači povinné tabulky účetnictví.
  • Hledá řídící soubory účetnictví  a tabulku Uctovano na vzdáleném počítači. Když nenajde, končí chod.
  • Přepíše řídíci soubory účetnictví na lokálním počítači, kde se vede majetek, hodnotami na počítači, kde je účetnictví.
 • Načte nastavení pro účetnictví.
 • Provede hlavní blok.
  • Pokud je zpracovávaný měsíc již v účetnictví uzavřený, nelze pokračovat.
  • Načte HIM.
   • Projíždí tabulku HIM.
    • Když měsíc a rok zařazení spadají do zadaného období, pak se účtuje zařazení:
     • Projíždí tabulku Pred_him. Když odpovídá kód, tak zapíše hodnoty do dočasné tabulky podle podmínek.

Napsat komentář