Zásoby – obecné informace

Projekt evidence zásob umožňuje úplné vedení skladové evidence, operativně dává přehled o stavu zásob a provedené pohyby (příjmy a výdaje) automaticky zaznamenává do účetnictví. Očíslování materiálových skupin a druhů pohybů může být zcela libovolné podle konkrétních potřeb či zvyklostí uživatele. Poovlené materiálové skupiny a druhy pohybů si uživatel zadá (a samozřejmě podle potřeby zadání doplňuje a upřesňuje) při nastavení základních parametrů. Rovněž nomenklatura může být zcela libovolná v rozsahu max. 15 alfanumerických znaků. Projekt pracuje s ceníkovými i průměrnými cenami. Prodejní organizace mohou mít v ceníku tři různé kalkulace prodejní ceny.

Napsat komentář