Zápočty

Pro účtování vzájemných zápočtů pohledávek a dluhů je výhodné použít vstup přes tlačítko „Zápočty“. Po zvolení odběratele a dodavatele stiskneme tlačítko „Pracuj“ a na panelech „Máme dostat“ a „Máme platit“ se zobrazí seznam pohledávek a dluhů. Faktury, které budou předmětem zápočtu, přesuneme z okénka „Nevyrovnané faktury“ do okénka „Faktury vybrané pro zápočet“.

Platí zásada, že zápočet lze zúčtovat jen tehdy, jsou-li na obou stranách vybrány faktury o stejné hodnotě. Protože takový stav většinou nenastane, musí uživatel zvolit položku, kde bude provedena částečná kompenzace. Dopočet této hodnoty zajistí tlačítko „Změnit koruny“.

V zápočtech je též možno napsat dopis, zde rovnost stran není podmínkou.

Napsat komentář