Zálohování

Zálohování dat v programu Prowin je možné realizovat trojím způsobem. Vestavěným inteligentním zálohováním, specializovaným zálohovacím programem svejdaBackup, popřípadě řešením třetích stran.


Důležité upozornění:
Data můžete zálohovat pouze tehdy, pokud nejsou používaná, tzn všichni uživatelé v síti mají Prowin vypnut, nebo jsou pouze v hlavní nabídce.


Zálohujete kdykoliv před důležitou operací, vždy po delší práci, prostě kdykoliv máte pocit, že provádíte zásadní změny v datech firmy. Kapacity disků jsou dnes řádově ve stovkách gigabajtů a zálohy zabírají na disku jednotky megabajtů.

Poznámka: Program zálohuje všechny soubory v datové složce firmy, kromě souborů s příponou zip.

Prowin si při zobrazení hlavní nabídky zkontroluje, zda nedošlo v hlavní datové složce všech firem ke změně datových souborů. Pokud ano, uvidíte pod seznamem modulů nové tlačítko „Zálohovat“. Klepnutím na ně zobrazíte dialog pro zálohování. Stejný dialog uvidíte automaticky při ukončení programu (pokud nemáte nastaven opak).

Poznámka: – Pokud jste od posledního úspěšného zálohování neprovedli žádnou změnu v žádné firmě, neobjeví se ani tlačítko Zálohovat, ani dialog zálohování při ukončení programu.

Kam zálohovat – klenutím na složku vyberete cíl zálohování. Pokud cíl neexistuje, program vám to oznámí a nedovolí zálohování. Oznámení se zobrazí také tehdy, pokud například náhle vytáhnete flešku.

Zálohovat můžete na stejný disk jako máte program nebo data, případně na jiné médium. Prowin sám automaticky založí a nastaví zálohování do složky např. „C:\ProwinZalohy“. Můžete zálohovat i na flešku, externí disk, jiný pevný disk nebo jiné místo v síti.

Program zálohuje do standardních komprimovaných nešifrovaných zip souborů. Každá firma se zazálohuje do separátního souboru s názvem např. „FIRMA16 – #123456789.zip“, kde první část názvu je jméno firmy a rok a druhá část je náhodně vygenerovaný jednoznačný identifikátor a přípona zip. Prowin tedy zálohuje firmu jako celek, bez ohledu, zda jste prováděli změny v účetnictví, fakturaci, mzdách, atd.

Program neřeší počet zip souborů v cílové složce. Pokud máte pocit, že staré zálohy vám zabírají místo, můžete je ručně vymazat, případně použít jiné zálohovací médium, např. jinou flešku, externí disk, atd.

Obnova dat je možná libovolným způsobem, protože zip soubory jsou podporovány jak operačním systémem, tak programy třetích stran. V případě problémů nás kontaktujte o pomoc.

Změněné firmy – zobrazí všechny firmy, u kterých došlo k nějaké změně dat (program kontroluje změnu souborů s příponou DB). Tyto firmy se budou zálohovat. Není možné zálohovat pouze některé firmy a jiné ne.

Zobrazovat tento dialog při ukončení programu – Pokud ponecháte zaškrtnuto, vždy při ukončení programu Prowin zkontroluje, zda nedošlo ke změně dat a v případě, že ano, zobrazít se dialog pro zálohování. Pokud ponecháte volbu nezaškrtnutou, i v případě, že máte data změněná, dialog se při ukončení programu nezobrazí. To je vhodné v případě, že pro zálohování dat používáte jiný program. Ale i v takovémto případě máte možnost zobrazit dialog pro zálohování klepnutím na tlačítko Zálohovat v hlavní nabídce.

Nechci zálohovat – Klenutím na toto tlačítko, případně opuštění dialogu „křížkem“, ignorujete možnost zálohovat data. Zazálohovat data můžete ale kdykoliv později.

Zálohovat – Prowin postupně zazálohuje všechny změněné firmy do určené cílové složky, každou do samostatného zip souboru. Pokud vše proběhne v pořádku, zapamatuje si okamžik úspěšného zálohování a od tohoto okamžiku sleduje, zda došlo k dalším změnám v datech všech firem.


Zálohování vás stojí pár vteřin času. Můžete si tím ušetřit hodiny a dny.


svejdaBackup – Pokud potřebejete mít zálohování více pod kontrolou nebo chcete zálohovat i jiná, než účetní data, potřebujete data šifrovat nebo umístit na FTP server, pak využijte našeho programu svejdaBackup. Více informací se dozvíte na stránkách svejda.cz.

Napsat komentář