Základní charakteristika účetnictví

Projekt Účetnictví je postaven na zásadě, že celé účetnictví je v podstatě sumarizace hodnotových údajů podle jednotlivých účtů. Účetní předpis jednotlivých účetních dokladů si zásadně provádí uživatel sám, projekt žádnou metodiku nepředepisuje. Rovněž účty lze používat prakticky jakékoliv, uživatel není žádným způsobem omezován.

Účet se stane povoleným tím, že se zadá do souboru účetní osnovy. Výkon se stane povoleným tím, že se zadá do souboru povolených výkonů. Středisko se stane povolené tím, že ho použije jeden účet nebo jeden výkon.

Projekt tedy záměrně neřeší ani neurčuje metodiku, neboť dle zásady autorů si metodiku účtování musí stanovit každý uživatel sám podle svých konkrétních potřeb a je povinností počítače tuto metodiku respektovat, nikoliv naopak.

Měsíční sestavy

Sestavy základní

  • Deník účetních případů.
  • Hlavní kniha.
  • Obratová předvaha.
  • Pokladní kniha.
  • Pohyb na účtu za delší období.

Poznámka: Pokud se v projektu uvádí „Široká sestava“ nebo „Úzká sestava“, nemá to žádnou souvislost s tiskem na široký či úzký papír. U široké sestavy se na řádku tiskne více údajů – je tedy podrobnější a písmenka jsou proto menší a je menší počet stran v sestavě. Počítač velikost upravuje podle aktuálního rozměru papíru. U úzké sestavy je na řádku méně údajů a písmenka bývají větší, větší je i počet listů v sestavě.

Sestavy doplňující

Volby na tomto panelu dovolují tisknout účtovou osnovu, výkony, střediska, předsazované texty, souvztažnosti či adresy obchodních partnerů.

Napsat komentář