Zadávání měsíčních pohybů

Měsíční pohyby (příjemky a výdejky) se pořídí po stisknutí tlačítka „Zadávání měsíčních pohybů“. Ve středním panelu se zobrazí jednotlivé položky ceníku, stejně jako při aktualizaci ceníku. I zde je možné volit na panelu třídění a filtru různá třídící hlediska, vymezit zobrazené položky (všechny položky, nulové, nenulové, záporné) nebo použít filtr. Konkrétní hodnoty pro položku, na které je najetý kurzor, se zobrazují na spodním panelu. Kromě prohlížení ceníku je zde možnost provádět aktualizaci ceníku (tj. položku do ceníku přidat, položku v ceníku opravit nebo položku z ceníku vypustit).

Z ceníku lze vypustit jen takovou položku, která má nulový stav.

Vlastní pohyb ve skladu (příjem nebo výdej) zadáme po stisknutí tlačítka „Pořízení“ na panelu „Příjmy – Výdeje“. Při zadávání příjmů či výdejů se na panelu průběžně zobrazuje výchozí a konečný stav ceníku, tj. jaký bude stav na skladě, pokud právě pořizovanou položku zapíšeme.

Zadáme-li druh pohybu, který podle parametrů spadá do nevyfakturovaných dodávek, zobrazí se panel a zde zadáme údaje o dodavateli (možno využít adresář).

Zadáme-li druh pohybu, který podle parametrů spadá do fakturace, a odpovídá-li fakturaci i materiálová skupina, zobrazí se jiný panel a zadáme ještě údaje o odběrateli, nutné pro skladovou fakturaci. I zde je možno využít adresář. Tlačítko „Dosaď“ na panelu umožní dosadit jednu ze tří kalkulací jednotkové prodejní ceny.

Tlačítko „Prohlížení“ umožňuje prohlížet dosud pořízené příjmy a výdeje a jeho funkce je zcela shodná s tlačítkem „Prohlížet pohyby“.

Tlačítko „Doklady“ umožní z pořízených údajů vytisknout doklad. Příjemku pro příjem, výdejku pro spotřebu a prodejku pro prodej – rozhoduje zadaný druh pohybu.

Tlačítko „Přesun“ slouží k přesunu materiálu v rámci skladové evidence z jednoho skladu (materiálové skupiny, nomenklatura) na jiný sklad (materiálovou skupinu, nomenklaturu).

Napsat komentář