Vzhled

Velikost písma

Windows má přednastavenou velikost písma 8. Abychom vyšli vstříc lidem s horším zrakem, případně zlepšili čitelnost, v celém ekonomickém systemu používáme standardně velikost písma 9. Tuto velikost si můžete v modulu Obslužné volbou Vzhled změnit. Tato změna se projeví pouze v některých textech a důrazně doporučujeme nepřehánět změnu velikosti. Například hodnota 12 je sice dobře čitělná ale už naruší vzhled programu. Proto doporučujeme pro zvýšení čitelnosti použít následující nastavení:

Systémová změna velikosti písma

Pokud huře vidíte, můžete změnit velikost písma v celém systému Windows. Uděláme to takto:

  1. Na ploše stikneme pravé tlačítko a vybereme volbu Nastavení zobrazení.
  2. V sekci Měřítko a rozložení změňte velikost textu. Místo 100 % zvolte 125 % nebo 150 %, případně i vyšší hodnotu.
  3. Změna se projeví ihned, případně po znovuspuštění programů.

Barevné schéma

Můžete si vybrat z několika nastavní barevných schémat, ale nejpříjemnější barevná kombinace se jeví přednastavená Pohodová.

Přednastavené

Nastaví velikost písma na námi přednastavenou hodnotu 9 pixelů.