Výpočet výplat

Veškeré mzdové výpočty pro daný měsíc se provedou po stisknutí tlačítka „Výpočet výplat“.

Zpracování mezd zahrnuje tyto kroky:

  • Sumarizují se údaje z hrubých mezd.
  • Dosadí se stálé měsíční platy včetně osobního ohodnocení, krácené podle neodpracované doby – při krácení se bere v úvahu i začátek a konec pracovního poměru v organizaci.
  • Provede se výpočet odvodů za sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň.
  • Z fixních položek se dosadí údaje o dávkách a srážkách.
  • Zapíší se údaje pr osobní identifikaci pracovníka.

Proběhne-li výpočet bez chyby a není-li u žádného pracovníka záporná výplata, jsou všechny zpracované údaje uložené v souboru „ListinXX.db“, kde XX je měsíc zpracování. Probíhá-li výpočet opakovaně, upozorní počítač, že soubor „Listin..“ již existuje a dotáže se, má-li být přepsán.

Pokud byla výsledkem výpočtů u některého pracovníka záporná výplata, soubor „Listin..“ se nevytvoří. V takovém případě počítač upozorní na tuto skutečnost a dá možnost zobrazit si pracovníka se zápornou výplatou. Pro prohlížení těchto pracovníků stiskněte tlačítko „Prohlížet záporné výplaty“.

Jak probíhá výpočet

Solidární daň

Měsíční hranice pro základ solidární daně jsou v programu pro daný rok nastaveny „natvrdo“ (fce solid_zaklad). Pokud měsíční hrubá mzda překročí uvedenou hranici, z částky, o kterou se překročí limit se přípočte solidární daň 7 %. Výsledek se zaokrouhlí na koruny nahoru.

Napsat komentář