Vstup do saldokonta

Do přehledů a sestav saldokonta jdou účty, které jsou v parametrech označené jako saldokontové. Výstupy saldokonta mohou být ve dvou rovinách:

  • Aktuální stav – při vyhodnocování se bere v úvahu kalendářní datum vystavení či zaplacení faktury, stav se tedy vyhodnocuje na jakékoliv kalendářní datum.
  • Účetní stav – při vyhodnocování se bere v úvahu měsíc zúčtování, stav se tedy vyhodnocuje na účetní období.

Výstup je možný na displeji nebo ve formě sestavy na tiskárně. Součástí saldokonta je odsouhlasení pohledávek, tisk upomínek a dorovnání saldokonta.

Napsat komentář