Úprava počátečních stavů saldokontových účtů

Funkce slouží ke smazání nepotřebných záznamů ze záznamů účetního deníku.

Pokud potřebujete opětovně obnovit všechny počáteční stavy, najeďte do minulého roku a proveďte opakovaný roční převod v účetnictví.

Úprava se skládá ze dvou částí:

1. Smazání saldokontových položek počátečních stavů a souvisejících 701.

Pro saldokontové účty zadané v základních parametrech v sekci Saldokontové účty sledované ve výkazu DPH se vyberou v Uctovano.db všechny záznamy, kde SU odpovídá (včetně analytik) a tyto záznamy se smažou. Smažou se rovněž záznamy následující s SU 701 a odpovídající absolutní částkou Kč.

2. Smazání saldokontových faktur a odpovídajících plateb (vše pouze v počátečních stavech)

Opět se veznou saldokontové účty zadané v základních parametrech v sekci Saldokontové účty sledované ve výkazu DPH.

Pro Oběratele na MD jsou faktury, na DAL jsou platby, pro Dodavatele analogicky obráceně.

Program vezme kupříkladu 311 035.

Napsat komentář