Univerzální výstup

Univerzální výstup umožňuje vybrat ze zúčtovaných položek jakékoliv položky podle určených parametrů. Chod vyvoláme stisknutím tlačítka „Univerzální výstup“. Zobrazí se nám panel obsahující 12 hledisek, podle nichž lze vybírat položky. Požadujeme-li u některé položky omezení, zadáme zde dolní nebo horní mez (případně obě meze). Nezadáme-li na řádky žádný údaj, budou se položky pro tisk vybírat neomezeně. Na panelu vpravo nahoře lze vymezit, zda do výběru zařadit obě strany nebo jen jednu vybranou. Důležité je zadání „Kterým řádkem třídit“ a „Po kterém řádku dělat součky“.

Napsat komentář