Účetní předpis

Tímto tlačítkem nastavíme konkrétní účetní předpisy a další zásady, podle nichž se následně provede komplexní měsíční zúčtování mezd.

Zadáváte informace pro správné zaúčtování mezd do subsystému Účetnictví.

Poznámky:

Zadáte-li do účetního předpisu středisko -1, bude se do účetního předpisu dosazovat středisko z osobní karty.

Zdravotní pojištění na straně DAL: AU může být modifikován o pořadové číslo zdravotní pojišťovny, pokud zaškrtnete odpovídající přepínač.

Daň – strana DAL: Srážková daň se může účtovat na AU o 1 větší, pokud to zadáte na panelu vpravo.

Dávky MD – Srážky DAL: Zadáte-li AU=-1, bude se jako AU dosazovat osobní účet zadaný v kartotéce.


Účetní předpis pro účtování hrubých mezd zadáváme na panelu vlevo nahoře. Toto zadání se týká účetního předpisu pro účtování sloupců výplatní listiny modulu číslo 1 (hrubé mzdy). Účetní předpis odlišuje zadání pro zaměstnance a členy (volby „Zaměstnanec-člen“ se zadává v osobní kartě pracovníka). Středisko a výkon se u nákladových účtů (strana MD) dosazují z jednotlivých vět hrubých mezd. Pokud je v hrubých mzdách zadáno číslo stroje, pak se středisko a výkon bere ze souboru „Stroje.db“ a náklad se účtuje tomu, komu patří konkrétní stroj.

Účetní předpis pro účtování dávek a srážek zadáváme na panelu vlevo dole. Jde o:

  • Sociální dávky.
  • Jiné dávky.
  • Daň z příjmu.
  • Ostatní srážky kromě sociálního a zdravotního pojištění.
  • Příspěvek odborovému svazu.

U této skupiny se zadává pouze SU a AU, středisko a výkon se zde neúčtují – nejde o nákladovou položku.

Účetní předpis pro účtování sociálního a zdravotního pojištění zadáváme na panelu vpravo. Zúčtování odvodů za organizaci a rozpočítání do nákladů proved počítač v poměru zúčtovaných hrubých mezd na ta střediska a výkony, kam se účtují nákladově hrubé mzdy.

Na tomto panelu se navíc určí:

  • Zda se nákladové účty sledují podle středisek.
  • Zda se rozvahové účty sledují podle středisek.
  • Zda se má srážková daň účtovat odděleně od daně zálohové (zadáme-li odděleně zúčtování, pak se u srážkové daně analytický účet o 1 zvyšuje.
  • Má-li se u zdravotního pojištění modifikovat analytický účet podle čísla ústavu zdravotní pojišťovny. Pokud je požadováno účet modifikovat, pak se analytický účet na straně DAL zvýší o tolik, kolik činí číslo zdravotní pojišťovny. Každá pojišťovna je tedy účtována v účetnictví odděleně.
  • Zda je účetnictví vedeno na stejném, nebo jiném počítači, jako mzdová agenda.

Napsat komentář