Účetní předpis

Účetní předpis, kterým se veškeré účtování skladové evidence řídí, zadáme po stisknutí tlačítka „Účetní předpis“. Panel pro zadání účetního předpisu má následující podobu:

Tabulka, která se nám zobrazí, má na řádcích jednotlivé materiálové skupiny a ve sloupcích pak jednotlivé druhy pohybu. Do průsečíku řádků s materiálovou skupinou a sloupce s druhem pohybu zadáme účet, který bude protiúčtem majetkového účtu dané materiálové skupiny (tedy strana DAL pro příjem a strana MD pro výdej). Povolené kombinace SU a AU jsou uvedeny na panelu „Povolených kombinací“. Má-li se účtovat též o naturálních jednotkách, zadává se pořadí naturální jednotky za účtem.

Majetkový účet, tj. účet, na kterém je v účetnictví vedena daná materiálová skupina, se zadává v prvním sloupečku.

Parametry je možno vytisknout tlačítkem „Uložit a tisk“

Napsat komentář