Sumární statistika

Pod tímto tlačítkem jsou k dispozici sestavy, vztahující se k určitému časovému období (více výplatních měsíců, které nemusí tvořit uzavřený interval). Seatava je zpracována sumárně za všechny pracovníky, členěná podle zvoleného hlediska na panelu vpravo. Měsíc se zde nevolí intervalem, ale vybírají se volně. Vybrané měsíce nejsou žádným způsobem ovlivněny aktivním měsícem z hrubých mezd. Na panelu vlevo lze ovlivnit interval tisknutých pracovníků nebo volitelné hledisko. V úvahu se bere vždy to hledisko, které platilo v době zpracování výplat toho kterého měsíce.

Zpracování a tisk sestav je možný ve třech variantách:

Záložka „Mzdový sumář“

Počítač vytiskne pro zadaný interval pracovníků a za vybrané měsíce (tyto vybrané měsíce nemusí tvořit uzavřený interval) sumární sestavu, která obsahuje tři sloupečky:

  • Údaje za poslední vybraný měsíc.
  • Údaje za vybrané měsíce.
  • Údaje za všechny měsíce (tj. vybrané i nevybrané) od ledna do posledního vybraného měsíce.

Záložka „Měsíce – volitelná hlediska“

Výsledky lze sumarizovat podle měsíců nebo volitelných hledisek.


Volitelná hlediska v levém panelu určují, kteří pracovníci budou zahrnuti do sumarizace. Součet podle volitelného hlediska v pravém panelu určuje, podle jakého hlediska se budou údaje sumarizovat do součtů.


Záložka „Individuální výběr“

Do panelu si uživatel zadá intervaly pracovníků, kteří mají být sumarizováni do jednoho řádku.

Příklad: Zadáme: 1-152, 153-999, 1000-99999. Výsledek: Pracovníci budou sumarizováni do tří skupin, tj. na sestavě budou tři řádky. Na každém řádku budou sumarizováni pracovníci, odpovídající svým číslem žádanému intervalu.