Střediska

V celém systému můžete používat systém středisek. Každému středisku je přiřazeno číslo a název.

Středisko se přidá automaticky, pokud jeho nové číslo přiřadíte k účtovému rozvrhu nebo výkonu. Analogicky platí, že středisko se automaticky smaže, pokud není použito u žádného účtu účtového rozvrhu nebo výkonu.

U existujícího střediska můžeme opravovat pouze Název.

Tisková sestava nám ukáže, počet výkonů a osnov, u kterých bylo středisko použito.

Napsat komentář