Stáje

Pro Ústření evideni (ÚE) se bere při vlastním zpracování prvních 8 číselných znaků.

Číslo stáje pro ÚE je společný pro skot i prasata a zadává se jako desetimístný číselný údaj.

Napsat komentář