Souhrnné hlášení

V některých případech je povinnen plátce DPH podat také Souhrnné hlášení. To podává v případech, kdy:

DůvodŘádekKód
dodal zboží do jiného členského státu EU osobě registrované k DPH200
přemístil obchodní majetek do členského státu EU201
pořízení zboží prostřední osobou u třístranného obchodu302
dodání zboží prostřední osobou u třístranného obchodu312
poskytl službu s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 ZDPH213
Tabulka: Důvody pro podání souhrnného hlášení

Údaje se uvádějí v české měně, zaokrouhlené na celé koruny nahoru. Kód země je vždy dvouznakový. DIČ uvádíme bez kódu země.