Skladová karty

Tento výstup nám zobrazí veškeré pohyby, provedené u konkrétní položky ceníku za zadané období. Chod vyvoláme stiskem tlačítka „Skladová karta“. Na displeji se zobrazí vše, co bylo popsáno v kapitole „Prohlížení ceníku“ včetně třídění a omezení. Kartu můžeme následně vytisknout na tiskárně. Je možné tisknout i kratší časové období. Sestava je tříděna podle jednotlivých měsíců.

Napsat komentář