Skladová fakturace

Zatímco u fakturace zboží a služeb si uživatel sám zadával položky, které se mají fakturovat, při skladové fakturaci se veškeré údaje přebírají výhradně z modulu zásob. Z pořízených pohybů ve skladové evidenci se vybírají takové položky, které splňují podmínky, uvedené na panelu „Do fakturace zařadit“ v parametrech pro skladovou evidenci (druh pohybu a dva intervaly pro materiálové skupiny).

Skladovou fakturaci je vhodné použít v případě, kdy se opakovaně vydává ze skladu zboží a fakturuje se jednorázově vždy za více dní (tj. za více výdejů ze skladu) najednou.

Pro zpracování skladové fakturace vymezíme řadu údajů, které není nutné rozvádět, většina se vyskytovala již ve fakturaci zboží a služeb. Nezadáme-li žádného odběratele, vystaví se faktura všem odběratelům, kteří mají zápis o odběru zboží ve skladové evidenci. Pokud požadujeme zúčtování faktur, je nutné zadat též podrobné údaje pro zúčtování na panelu „Zúčtování faktur“ dole.

Při zpracování se vytisknou faktury pro všechny odběratele podle údajů ve skladové evidenci. Požaduje-li se zúčtování, vytiskne se též účetní doklad. Účetní případy se i zde zapisují do pracovního souboru (společně se zúčtovanými fakturami za zboží a služby).

Po vytisknutí faktur ve skladové fakturaci, se vyfakturované položky ve skladové evidenci zablokují, aby se při příštím spuštění nefakturovaly znovu. Pokud přesto potřebujeme tisk faktur opakovat, je nutné zrušit tuto blokaci stisknutím tlačítka „Zrušení skladové fakturace“.

Napsat komentář