Roční převody

Každý modul obsahuje volbu Roční převod, pomocí kterého se převedou data z jednoho roku do druhého.

Roční převod v modulu Účetnictví má svá specifika. Musí být proveden jako první a může být prováděn opakovaně. Naopak u ostatních modulů by měl být roční převod proveden jenom jednou.

Napsat komentář