Průměry na náhrady

Výpočet průměrů na náhrady zajistí počítač po stisknutí tlačítka „Průměry na náhrady“. Uživatel zadá:

  • Období, za které se průměry počítají – většinou předchozí čtvrtletí.
  • Interval pracovníků, případně výběr podle volitelného hlediska, pokud se má výpočet týkat jen vybraných pracovníků – zde platí aktuální volitelné hledisko v osobní kartě.
  • Sloupce, které se mají do základu pro průměr započítat.
  • Lze vymezit poměrnou část dříve vyplacené položky – Pozor! Sloupce výplatní listiny v minulém roce nemusí být shodné se sloupci ve výplatní listině tohoto roku.
  • Kalendářní fond pracovních dnů, je-li odlišný od údajů ve výplatách.
  • Zda se mají výsledky zapsat do osobních karet.
  • Upřesnění pro výpočet denního průměru – z pracovních dní nebo hodinového průměru.

Napsat komentář