Prohlížení mezd

Stisknutím tohoto tlačítka umožní prohlížet zpětně kterýkoliv soubor hrubých mezd, soubor výplatní listiny (nezaměňujte za sestavu výplatní listiny – tu lze kdykoliv vytisknout jinak, viz. kapitola „Přehled výplatních listin“), a soubor pro blokování čistých mezd. Tato možnost je v projektu proto, že tlačítko „Zadání hrubých mezd“ nedovolí vstoupit do uzavřených měsíců, zatímco tlačítkem „Prohlížet základní soubory“ do uzavřených měsíců vstoupit můžeme. Výše uvedené soubory za všechny měsíce, které jsou v počítači k dispozici, program přehledně nabídne ve třech panelech, kliknutím označíme soubor a tlačítkem „Prohlížej“ do něj vstoupíme. Soubor lze touto volbou prohlížet, nikoliv opravovat.

Napsat komentář