Příklady zpracování mezd

Výplata mezd: vždy 12. v měsíci.

Živočišná výroba (kravín, teletník, vepřín): výkazy práce zpracují účetní.
Rostlinná výroba: výkazy práce zpracuje vedoucí pracovník.

Postup zpracování v počítači:

 1. úkolová mzda = množství práce x sazba (povinný údaj), hodiny, dny (nepovinný údaj)
 2. časová mzda = sazba za hodinu
 3. měsíční platy = nezadávat -> THP
 4. přesčasy -> příplatek 25 %
 5. příplatky So, Ne
 6. proplacená dovolená
 7. služby (So, Ne -> THP)
 8. paragraf (propustky)
 9. odměny (roční)
 10. výkonnostní příplatky, odměny (prémie)
 11. příplatek – svátek pracoval
 12. školení (auta, bezpečnost práce)
 13. dovolená
 14. náhrada svátek (ten, co nepracoval ve všední den)
 15. dávky NP (nemoc, OČR)

Mzdy – počítač

Mít vždy zaktualizované průměry, děti, fixní, zdanění.

 1. Zvolit pracovník. Zvolit sloupec (zadávat údaje podle výkazu práce). Zapsat (F2).
 2. Srážka za stravenky. Fixní. Stravenky. Opravit (opravit všem na ktuální srážku). Zapsat.
 3. Výpočet výplat. Kontrola mezd.
 4. Vytisknout: Přehled hrubých mezd (Základní měsíční mzdové sestavy, Přehled hrubých mezd – odkontrolovat, jestli je vše dobře zadané). Tisknout podrobnou sestavu.

Sestavy (tisknout)

 1. Výplatní pásky (jen, kdo má výplaty). 2x (pro lidi + založit).
 2. Daňový protokol. 3x (pro OSSZ,  FÚ, ZP) – založit abecedně.
 3. Výplatní listina (jen pracovníci s příjmem). 1x (pro FÚ – založit).
 4. Výčetka platidel (tiskni výčetku). 1x (domluva s bankou).
 5. Převzetí peněz (k výplatě). 1x. Zadat různá výplatní místa, aby byla zvlášť.
 6. Odvody (záložka č. 3). 3x (OSSZ, FÚ, ZP) – založit.
 7. Seznam pojištěnců. 1x (pro všechny pojišťovny zvlášť – založit abecedně).
 8. Výkaz. 2x. To je vlastně Přehled o platbě zdr. poj. Doplnit údaje pro jednotlivé pojišťovny. 1x založit a 1x zaslat na jednotlivé pojišťovny.
 9. Bankovní příkazy (vlastní příkaz).

Položková statistika

 1. Rozpis nemocenských dávek. 1x. Třídit -> 1. měsíc -> pracovník. Zpracuj sestavu -> Tisk.
 2. Potvrzení, hlášení, výkazy -> Přehled pojistného. 1x. záložka Přehled pojistného -> pro OSSZ -> Zpracuj výkaz -> díl A (OSSZ), pak B (OSSZ) a C (založit). Doplnit údaje VS, č.ú., tel., sestavil (celé jméno) a datum (skutečné datum výplaty).Fixní. 1x, Tisk úzký (spoření, půjčky, atd.).

Výplatní pásky dát k nahlédnutí vedoucímu pracovníkovi. Výkazy rozdělit – kopie dostanou pracovníci, originály se založí. Do originálů výkazu práce vedoucí pracovník spotřebu nafty. Účetní zapíše do desek „spotřební daň“).

Sumární statistika

 1. Mzdový sumář -> Vybrat měsíc -> Tisk.

Mzdy – Úhrada přes banku

 1. Zvolit měsíc -> Základní měsíční chody -> Příkaz k úhradě (záložka č. 3) -> Bankovní příkazy (vlastní příkaz).
 2. Vybrat položky = všechny „Ano“, odborový příspěvek a stravenky „Ne“.
 3. Tisk
 4. Pořadové číslo položky (a doplnit další). Datum zaplacení. Tisk na tiskárně.
 5. Vytvoř textový soubor na banku (zkontrolovat celkovou sumu k odvodu, pak teprve potvrdit).
 6. Tisknout příkaz.
 7. Odeslat soubor v prostředí aplikace banky (většinou volyb Dávkové příkazy).

Průměr na neschopenku (OČR) – každý měsíc

 1. 12 předešlých měsiců po sobě jsoucích. Např. nemoc v červenci – červen 2018, – červen 2019
 2. zadat NE – proplacená dovolená, ANO – vše ostatní
 3. zadat aktuální měsíc (samo se nastaví, za které měsíce)
 4. Počítej bez rozpisu
 5. Tisk
 6. Průměry zapsat

Průměry na dovolenou – čtvrtletně

 1. předešlé čtvrtletí (vybrat)
 2. zadat:
  1. NE – proplacená dovolená
  2. NE – paragraf
  3. NE – odměny
  4. NE – školení
  5. NE – DPP
  6. NE – dovolená
  7. NE – náhrady, svátek
  8. ANO – ř. 1-5, 7, 10, 11-13

Napsat komentář