Podnikové výkazy

Rozvaha – Výkaz zisku

Projekt umožňuje sestavit tyto předepsané výkazy:

  • Rozvaha a výkaz zisku pro hospodářské organizace zkrácený.
  • Rozvaha a výkaz zisku pro hospodářské organizace plný.
  • Rozvaha a výkaz zisku pro příspěvkové organizace.

Veškeré sestavení výkazů řídí parametry. Parametry se v první fázi založí volbou v programu Obslužné, je však nutné je prověřit podle konkrétní účtové osnovy zpracovávané organizace (tlačítko „Úplná kontrola“).

Rozvaha

Definice účtů a součtů:

Rozlišujeme 3 druhy řádků: Účet – zadáváme účty, Součet – automatický součet řádků a Řádek – součet určených řádků.

TypUkázkaVysvětlení
999501všechny účty syntetiky
999999343021konkrétní účet včetně analytiky
9**
99*
5**
50*
všechny účty syntetiky s hvězdičkovou konvencí
999+336+do rozvahy se zapisuje zůstatek pouze tehdy, pokud je zůstatek kladný
999-336-do rozvahy se zapisuje absolutní hodnota zůstatku pouze tehdy, pokud je zůstatek záporný
-999-501
-5**
-602900
zůstatek na účtu změní své znaménko

Postup výpočtu

  1. Načtení zůstatků účtů (MD-DAL) k danému období do pomocných tabulek za aktuální a minulé období.
  2. Načtení struktury výkazů do dočasné tabulky – od této chvíle program pracuje pouze s touto tabulkou.
  3. Zápis zůstatků do řádků výkazů podle zadaných účtů pro všechny řádky typu Účet. U Brutta otáčí mínusem u pasiv zůstatky. Korekce otáčí zůstatky všechny mínusem.
  4. korekce tisíců
  5. automatický součet řádků
  6. součet řádků daný vzorcem
  7. dopočet netto (=brutto-korekce)

Napsat komentář