Parametry výplatní listiny

Počítač zobrazí v levé části displeje základní strukturu výplatní listiny. Pro jednotlivé moduly je zde uvedeno, kterému sloupce tomu kterému modulu ve VL odpovídá. V pravém horním okénku máme rozepsány jednotlivé moduly a sloupce. Pro modul číslo 1 a 3 (hrubé mzdy a naturální mzdu) je v dolním okénku přesný rozpis, jaké hodnoty se při zadávání požadují. Každá položka v hrubých mzdách je zadána jedním nebo více číselnými údaji, z nichž se matematickým výpočtem získá jedna dílší věta do hrubých mezd.

Výše zadané nastavení se užívá pro zadávání přesčasů a lze ho interpretovat následovně:

Věta hrubých mezd je zadána třemi číselnými údaji:

  • 1. hodnota – Jde o hodiny, žádný údaj se nepředřazuje (0), min. hodnota činí -300 Kč, max. hodnota činí 300 Kč.
  • 2. hodnota – Jde o sazbu, předřazovat se bude hodinový průměr (6), min. hodnota je 1, max. hodnota činí 100 Kč.
  • 3. hodnota – Jde o procento, předřazovat se bude konstanta zadaná na posledním řádku daného sloupečku (7), tuto konstantu lze měnit v intervali 25 až 75, hodnota předsazované konstanty činí 25 %.

Výsledná hodnota se spočítá tak, že se všechna tři čísla znásobí a výsledek se vydělí stem. V dolní části tabulky je informace, jak se zadávají dny, hodiny, datum, středisko, výkon a stroj. Konkrétní kódy pro předřazování hodnoty se zobrazí při opravě na displeji.

Stisknete-li tlačítko opravit, můžete zadané parametry libovolně změnit. Pro ostatní moduly, tj. všechny kromě 3 a 5) se volbou „Opravit“ dosadí konkrétní text.

Na obrazovce je dále volba „Přidat“ a „Smazat“. Zásady pro přidávání a vypouštění sloupců byly uvedeny v nápovědě hlavní obrazovky. Přidáte-li nový sloupec, pojmenuje ho počítač názvem „přidávaný sloupec“ a následně tlačítkem „Opravit“ text upřesníte podle skutečnosti.

Napsat komentář