Odpisy HIM

Odpisy dlouhodobého majetku rozdělujeme na účetní a daňové.

Účetní odpisy hmotného a nehmotného majetku

Účetní odpisy se účtují. Účetní předpisy si jednotka stanovuje sama a měly by odpovídat skutečnému opotřebení majetku. Účetní odpisy můžou být stejné jako daňové.

Daňové odpisy

Daňové odpisy ovlivňují základ daně.

Daňové odpisy DNM

Počítají s s přesností na měsíce a počítají se jako roční.

DruhMěsíců
audiovizuální díla18
nehmotné výsledky výzkumu a vývoje36
zřizovací výdaje60
ostatní nehmotný majetek72

Daňové odpisy DHM

DHM jsou rozděleny do odpisových skupin. Pro každou skupinu platí minimální doba odepisování. Odepisování lze přerušit. Odpisy se počítají jako roční a zaokrouhlují se na  celé Kč nahoru.

Odepisování se dělí na rovnoměrné a zrychlené. Jednotka si může způsob u každého DHM vybrat, ale v průběhu odepisování se nesmí změnit.

Rovnoměrné odepisování

Každá odpisová skupina má stanovenou sazbu, tj. % ze vstupní sazby. Sazba je odlišná pro 1. rok a pro další roky. Měsíc zařazení majetku se neřeší.

Roční odpis = (vstupní cena / 100) * sazba

Odpisová skupina1. rokdalší rokypro zvýšenou vstupní cenu
1204033,3
21122,2520
35,510,510
42,155,155
51,43,43,4
61,022,022
1a (zrušena v roce 2008)14,228,625
Zrychlené odepisování

Každá odpisová skupina má stanoven koeficient (K). Koeficient pro 1. rok (K1) = doba odepisování.

odpis 1. rok = vstupní cena / K1

odpis další roky = (2 * zůstatková cena) / (K – N)

N = počet let, po které bylo odepisováno (ve 2. roce N = 1)

Odpisová skupina1. rokdalší rokypro zvýšenou vstupní cenu
1343
2565
3101110
4202120
5303130
6505150
1a (zrušena v roce 2008)454

Napsat komentář