Nedokončená výroba

Poznámka: Stav k 1. lednu zadáme tlačítkem „Náklady minulého roku“.

Zúčtování nedokončené výroby

Náklady minulého roku

Metodika zúčtování nedokončené výroby

Pod pojmem „nedokončená výroba“ se rozumí nedokončená výroba v zemědělské výrobě. Program sumarizuje za zvolené období všechny náklady (účty nákladové ve třídě 5 + účet nákladový třídy 6 pro vlastní spotřebu + účet produkce) a porovnává je se zúčtovanou produkcí. Rozdíl účtuje jako zvýšení (snížení) nedokončené výroby pro daný výkon. Nedokončenou výrobu lze účtovat kdykoliv, výpočty se vždy provádějí za celé období od počátku roku.

Interval výkonů pro běžný i příští rok i konkrétní účty pro sledování nákladů a produkce se zadávají na panelech pro spuštění programu.

Po skončení sklizně, tj. jakmile zaúčtujeme produkci na účet 613/1xx, dojde autamaticky při výpočtu ke snížení nedokončené výroby běžného roku, přičemž počítač hlídá výši počátečního stavu. Je-li produkce vyšší než zúčtované náklady na daný výkon, není nutno tento výkon zadávat jako ukončenou sklizeň, neboť počítač sám tuto nedokončenou výrobu odúčtuje. V případě, že produkce je nižší než zúčtované náklady v nedokončené výrobě, je nutno po ukončení sklizně tento výkon zadat do tabulky „Výkony s ukončenou sklizní“ na panelu v dolní části displeje.

Jak kontrolovat nedokončenou výrobu?

a) Kontrola běžného měsíce

 • Zůstatek účtu 121/2 a 611/200 musí být podložen náklady na výkonech pro sklizeň příštího roku, tj. intervaly buď 200-299 nebo 400-699.
 • Zůstatek účtu 611 každého výkonu (kalkulace) se musí rovnat přímým nákladům, tj. účty 500 až 599/899 a účet 613/3xx, v případě, že do výpočtu NV zahrnujeme i režijní náklady, pak i 599/9xx.
 • Rozdíl konečného a počátečního stavu SU 121 se musí rovnat účtu 611.
 • Rozdíl konečného a počátečního stavu SU 121/1 se musí rovnat zůstatku účtu 611/100.
 • Účet 121/2 MD se musí rovnat účtu 611/200 DAL.

b) Kontrola k 31.12.

 • Účet 121/1 musí mít zůstatek nula.
 • Účet 611/100 musí mít zůstatek MD ve výši počátečního stavu účtu 121/1 k 1.1.
 • Účet 121/2 MD se mustí rovnat účtu 611/200 DAL.

Pokud vedete zúčtování nedokončené výroby v počítači automatizovaně, neúčtujte na účty nedokončené výroby ručním vstupem, automatický výpočet by se narušil.

Zúčtování nedokončené výroby

Poznámka: Stav k 1. lednu zadáme tlačítkem „Náklady minulého roku“.

Metodika zúčtování nedokončené výroby

Pod pojmem „nedokončená výroba“ se rozumí nedokončená výroba v zemědělské výrobě. Program sumarizuje za zvolené období všechny náklady (účty nákladové ve třídě 5 + účet nákladový třídy 6 pro vlastní spotřebu + účet produkce) a porovnává je se zúčtovanou produkcí. Rozdíl účtuje jako zvýšení (snížení) nedokončené výroby pro daný výkon. Nedokončenou výrobu lze účtovat kdykoliv, výpočty se vždy provádějí za celé období od počátku roku.

Interval výkonů pro běžný i příští rok i konkrétní účty pro sledování nákladů a produkce se zadávají na panelech pro spuštění programu.

Po skončení sklizně, tj. jakmile zaúčtujeme produkci na účet 613/1xx, dojde autamaticky při výpočtu ke snížení nedokončené výroby běžného roku, přičemž počítač hlídá výši počátečního stavu. Je-li produkce vyšší než zúčtované náklady na daný výkon, není nutno tento výkon zadávat jako ukončenou sklizeň, neboť počítač sám tuto nedokončenou výrobu odúčtuje. V případě, že produkce je nižší než zúčtované náklady v nedokončené výrobě, je nutno po ukončení sklizně tento výkon zadat do tabulky „Výkony s ukončenou sklizní“ na panelu v dolní části displeje.

Jak kontrolovat nedokončenou výrobu?

a) Kontrola běžného měsíce

 • Zůstatek účtu 121/2 a 611/200 musí být podložen náklady na výkonech pro sklizeň příštího roku, tj. intervaly buď 200-299 nebo 400-699.
 • Zůstatek účtu 611 každého výkonu (kalkulace) se musí rovnat přímým nákladům, tj. účty 500 až 599/899 a účet 613/3xx, v případě, že do výpočtu NV zahrnujeme i režijní náklady, pak i 599/9xx.
 • Rozdíl konečného a počátečního stavu SU 121 se musí rovnat účtu 611.
 • Rozdíl konečného a počátečního stavu SU 121/1 se musí rovnat zůstatku účtu 611/100.
 • Účet 121/2 MD se musí rovnat účtu 611/200 DAL.

b) Kontrola k 31.12.

 • Účet 121/1 musí mít zůstatek nula.
 • Účet 611/100 musí mít zůstatek MD ve výši počátečního stavu účtu 121/1 k 1.1.
 • Účet 121/2 MD se mustí rovnat účtu 611/200 DAL.

Pokud vedete zúčtování nedokončené výroby v počítači automatizovaně, neúčtujte na účty nedokončené výroby ručním vstupem, automatický výpočet by se narušil.

Napsat komentář