Nastavení parametrů

Projekt skladové evidence je řízen parametry, které je nutno nastavit před spuštěním projektu. Postupně zadáme:

  • Druh pohybu, u kterého začíná výdej.
  • Interval druhů pohybu, který se sleduje v nevyfakturovaných dodávkách (zde se zadává povinně číslo dodacího listu).
  • Pro které druhy pohybů se musí povinně zadávat výkony.
  • Pokud organizace provádí skladovou fakturaci, uvede se na dalším panelu, které druhy pohybů a materiálové skupiny se mají zařadit do fakturace.
  • Druh pohybu pro převod.

Na panelech vpravo se uvede, zda se povolují záporné stavy a pro účely zúčtování slouží informace, zda se majetkové a nákladové účty sledují podle středisek.

Při zadávání pohybů má uživatel k dispozici 4 hodnoty pro individuální členění. Tyto 4 hodnoty si může pojmenovat, pojmenování se uvede na panelu „Text indikace“.

Napsat komentář