Nastavení mezd

Legislativa

Limit výdělku pro srážkovou daň

Částka pro uplatnění srážkové daně, tj. hranice příjmu pro vznik a trvání účasti výdělečně činných osob na nemocenském pojištění. Tato částka byla od 1. 1. 2019 zvýšena z 2 500 Kč na 3 000 Kč.

Příjem za měsíc duben 2019 bude zúčtován podle dosavadních pravidel a nová pravidla se uplatní až u příjmu za měsíc květen 2019, tedy v praxi vlastně až od 1. 6. 2019.

Základní parametry

 • Do kterého sloupce se bude započítávat stálý plat.
 • Do kterých sloupců se bude zadávat 5 různých osobních ohodnocení.
 • Konkrétní názvy pěti osobních ohodnocení.
 • Minimální mzda.
 • Částka, ze které důchodce neplatí zdravotní pojištění.
 • Zásady pro srážení příspěvku odborovému svazu (týká se pracovníků, kteří mají zadáno v kmenovém souboru, že jsou členy OS (Poznámka: Program povoluje dvojí různé zadání pro dva intervaly pracovníků.).
 • Parametry pro výplatu nemocenských dávek.
 • Čísla sledovaných sloupců: dovolená, proplacená dovolená a neplacené volno (Poznámka: Pokud v Parametrech výplatní listiny přidáte či vypustíte sloupec, tato čísla se automaticky opraví.).
 • Sloupec pro Přesčas a Noční práci. Na základě těchto parametrů se zpracovává sestava přesčasů a noční práce. Zde navíc musíme zadat, kolikátý v pořadí zadávaných hodnot v hrubých mzdách je údaj o hodinách. Také zde platí, že pokud se přidá nebo vypustí sloupec, údaje o sloupci se automaticky opraví.

Pojištění, daně a účtování

 • Procenta sociálního a zdravotního pojištění.
 • Sloupce hrubých mezd, ze kterých se neplatí sociální a zdravotní pojištění.
 • Údaje o sloupci, kde se sleduje placení příspěvku na penzijní připojištění.
 • Volitelná hlediska – zde zadáte text pro 10 možných volitelných hledisek. Konkrétní hodnoty se pak zadávají při aktualizaci kmenového souboru.

Poznámka: Pokud přidáte nebo vypustíte v základních parametrech sloupec, pak se automaticky přečíslují všechny konkrétní sloupce v doplňujících parametrech.

ČSSZ

Číslo okresu

Předdefinovaný číselník okresů ČSSZ. Můžete vložit libovolné číslo okresu v rozsahu 001-999.

Email pro notifikace

Zadejte váš email, na který vám budou od ČSSZ chodit potvrzující emaily. Pokud například odešlete na ePortálu tiskopis, na tento email vám přijde oznámení o úspěšnosti odeslání, případně protokol o chybách.

Napsat komentář