Mzdové listy a seznam pracovníků

Mzdové listy

Mzdové listy vytiskneme po stisknutí tlačítka „Mzdové listy“ na základním panelu. Pro velké množství údajů je mzdový list každého pracovníka koncipován na dvě tiskové stránky.

První strana obsahuje:

  • Základní údaje o pracovníkovi.
  • Daňovou rekapitulaci.
  • Seznam dětí, které pracovník uplatňoval v jednotlivých měsících jako odpočitatelnou položku na dani.
  • Seznam vyplacených sociálních dávek.
  • Poznámku – zadává se v základní aktualizaci osobních karet pracovníka.

Druhá strana obsahuje úplný seznam vyplacených mzdových požitků podle jednotlivých měsíců včetně odpracované a neodpracované doby a čerpání dovolené.

Jako ideální a praktické se jeví tisknout první a druhou stranu na dvě opačné strany téhož listu papíru. Tisk lze omezit volbou intervalu pracovníků nebo zadáním volitelného hlediska. Mzdové listy lze tisknout podle čísel pracovníků nebo abecedně.

Seznam pracovníků

Projekt mzdové evidence umožňuje vytisknout jmenný seznam ve třech variantách:

  • Jmenný seznam – Vytiskne pouze čísla a jména pracovníků.
  • Jmenný seznam s uvozujícím textem a podpisem – U každého jména je sloupeček na podpis a do záhlaví sestavy je možné uvést libovolný uvozující text (zadává se z klávesnice). Tento seznam je výhodný tehdy, když pracovníci podepisují převzetí nějaké věci, např. „Potvrzuji převzetí osobních pomůcek“ apod.).
  • Tisk osobních dat – Zde se tisknou u každého pracovníka základní indikační údaje (úplná adresa, datum narození, rodné číslo, začátek pracovního poměru v organizaci).

I zde lze tisk omezit volbou intervalu pracovníků nebo zadáním volitelného hlediska. Volbou lze též stanovit, má-li se jméno tisknout včetně osobního čísla pracovníka.

Napsat komentář