Konsolidace firem

Tato funkce umožňuje dočasně sehrávat data z různých poboček a údaje konsolidovat. Vlastní konsolidace se skládá ze čtyř akcí:

  1. Nastavení – Zadejte složku pro dočasné soubory a nastavení FTP serveru, které získáte většinou od svého poskytovatele internetového připojení nebo webového prostoru. Tento FTP prostor vám můžeme poskytnout i v rámci vaší smlouvy Prowin.
  2. Odeslání dat na FTP server – Pobočky odešlou svoje data na vzdálené úložiště, ze kterého si je mateřská firma kdykoliv později vyzvedne a použije na vlastní konsolidaci. Před odesláním rozhodne, které subsystémy poskytne ke konsolidaci. Data se komprimují do zip souboru (název např. firma13.zip pro složku s daty C:\FIRMA13 a odešle na FTP server, nastavený v záložce Nastavení.
  3. Přihrání dat z FTP serveru – Hlavní mateřská firma si přihraje data ze svých poboček, které je předtím nahrály na FTP server. Dva dvou seznamů zapište jednu nebo více párových záznamů, z nichž první obsahuje název souboru uloženého na FTP serveru (např. firma13.zip) a do druhého složku, do které se bude tento zip soubor s daty rozbalovat. Pozor, původní data budou nevratně přepsána.
  4. Konsolidace firem – vlastní konsolidace firem, při které dochází ke slučování firem, jejichž datové složky vypíšete v seznamu. Jako první uveďte mateřskou firmu, pod ní uveďte datové složky poboček. Tyto složky zůstávají při konsolidaci nedotčeny. Do pole Výsledná firma zadejte složku, do které se vytvoří nová konsolidovaná firma. Případná již existující data budou nevratně přemazána. Nová konsolidovaná firma se vytvoří s identifikačními údaji, která zadáte v odpovídajících polích (Adresa1, 2, 3, 4, IČ, DIČ).

Technické informace:

Sehrávání účtováno – Projíždí soubor Uctovano.db dcery a přidává do souboru Uctovano.db konsolidované firmy, kde je již nakopírovaná matka.

Sehrávání osnovy – Projíždí soubor Osnova.db dcery a přidává do souboru Osnova.db konsolidované firmy, kde je již nakopírovaná matka. Vznikají duplicitní položky, ale pro vlastní sumarizaci to nevadí.

Kontrola hrubých mezd – Projíždí se postupně měsíce 1 až 12. Když existuje dcera (soubor hrubeXX.db) a neexistuje konsolidovaná (resp. původně matka) (soubor hrubeXX.db), tak dceru prostě do konsolidované nakopíruje.

Sehrávání čistých mezd – Projíždí se postupně měsíce 1 až 12. Když neexistuje dcera (soubor listinXX.db), tak se nic neprovádí a z měsíce se vyskočí. Když dcera existuje, ale neexistuje matka, resp. konsolidovaná, tak dceru jenom přehraje do konsolidované. Když existuje dcera i matka, tak projíždí dceru a záznamy postupně přidává ke konsolidované (pouze vybraná pole).

Sehrávání osobních karet pracovníků – Projíždí soubor os_karty.db a všechny záznamy přidá do konsolidované os_karty.db. Dcera by měla mít čísla pracovníků v jiné číselné řadě, než matka.

Sehrávání karet majetku – Projíždí soubor dcery Him.db a všechny záznamy přidá do konsolidované Him.db.

Napsat komentář